Bra år för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket gjorde en vinst efter skattemotsvarighet (motsvarande bolagsskatt) på 73,7 miljoner kronor. Av detta kommer 24,6 miljoner kronor att gå i utdelning till staten. Rörelseresultatet uppgick till 179 miljoner kronor, en ökning med 145 miljoner kronor jämfört med året innan. Ökningen beror framför allt på lägre pensionskostnader och en mild isvinter. Omsättningen var 1.554 miljoner kronor.