BP bryter VLCC-samarbete med Frontline

BP och Frontline har beslutat avbryta ett samarbete som baserat på ett fraktkontrakt gav Frontline exklusivitet för BP:s VLCC-laster. Orsaken uppges vara förändrade handels- och leveransmönster. Inledningsvis chartrade Frontline in fyra BP-tankers men dessa togs tillbaka av oljebolaget ett år senare. De ägs av Independent Tankers Corp, som ingår i Frontline-koncernen. Fartygen bareboatchartras nu på lång tid av BP för närmare USD 25.000 per dag.