Bourbon Dolphin-kommission inleder förhör

Den kommission som tillsatts för att utreda olyckan med Bourbon Dolphin som kapsejsade och sjönk utanför Shetland den 12 april har fått en begäran begäran av rederiet om att förhören med de som överlevde och andra anställda skall hållas bakom lyckta dörrar. Förhören är tänkta att hållas den 18–19 juni. Kommissionens ordförande, domare Inger Lyng, säger att det måste komma fram mycket starka skäl för att hon skall gå med på begäran om lyckta dörrar.Norska Sjøfartsdirektoratet har utfärdat nya säkerhetsriktlinjer efter olyckan. Det gäller nya stabilitetsberäkningar, nya beräkningar av dragkraften, utbildning av besättningar samt planläggning och procedurer vid ankarhantering, och då särskilt i tandemoperationer. Enligt Sjøfartsdirektoratet skall riktlinjerna införas med omedelbar verkan.