Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Bottenrekord för containerterminalen

Containerterminalen i Göteborg gjorde förra året sitt sämsta år hittills. Totalt sett var ändå 2017 ett bra år för Göteborgs hamn, mycket tack vare roro-terminalerna. 

Den konflikttyngda containerterminalen hanterade förra året 644.000 TEU, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med 2016. 

– Detta är ett tapp vi inte varit i närheten av tidigare i hamnens historia, och det i ett läge där containerhandeln ökat globalt under året. Det är svårt att med ord beskriva allvaret i situationen, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande. 

Ingen återhämtning

Magnus Kårestedt hade förväntat sig en återhämtning under slutet av året, då inga stridsåtgärder ägde rum, men så blev inte fallet. 

– Budskapet från varuägarna är tydligt, det latenta konflikthot som råder i containerterminalen gör att de inte kommer tillbaka utan en långsiktig lösning som ger en tillförlitlig godshantering över tid, säger han. 

Många bilar

Trots tappet var den totala godsvolymen förra året drygt 40 miljoner ton, det vill säga samma nivå som 2016. 

– Det beror främst på att det skeppats rekordmånga bilar via hamnen, men också tack vare de starka resultaten i våra roro-terminaler, säger Magnus Kårestedt.

Volvo

Under 2017 passerade totalt 295.000 nya bilar kajerna i Göteborgs hamn. Det är en ökning med hela 20 procent jämfört med året innan och den högsta noteringen sedan finanskrisen 2008. Ökningen innebär också att Göteborgs hamn numera är Sveriges största bilhamn. En starkt bidragande orsak är den fortsatt ökade exporten av Volvobilar.

Roro ökar

Rorofrakterna ökade för tredje året i rad. Totalt fraktades 593.000 roro-enheter, vilket är en ökning med tio procent jämfört med 2016. Totalt hanterades 24 miljoner ton olja och energiprodukter under 2017. Det är en minskning med en procent jämfört med 2016. Vore det inte för ett planerat underhållsstopp i ett av hamnens raffinaderier skulle man passerat 2016 års siffror som var de bästa i hamnens historia på energisidan.

 

Göteborgs Hamns volymer 2017

  Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Jfr % Jan-dec
Container, (TEU) 644 000 798 000 -19%
Ro/ro-enheter 593 000 538 000 10%
Nya bilar 295 000 246 000 20%
Olja, mTon 23,5 23,7 -1%
Passagerare 1 733 000 1 708 000 2%
Kryssningsanlöp 40 34 18%
Totalt, mTon 40,8 40,9 0%