Bornholmstrafikken vill byta snabbfärja

Bornholmstrafikken undersöker möjligheterna att ersätta höghastighetsfärjan ”Villum Clausen” på grund av de höga bunkerkostnaderna för den turbindrivna färjan. Företagsledningen har varit och tittat på ett flertal alternativ, senast i USA där man är intresserad av färjan ”Spirit of Ontario”. Denna är snarlik ”Villum Clausen”, men dieseldriven. ”Villum Clausen” är leasad från Nordia Finans i Stockholm.