Bornholmstrafikken tyngd av bunkerpris

Priset på bunkerolja pressar nu Bornholmstrafikken och enligt rederiets vd Mads Kofod kan det sluta med att man säger upp avtalet med danska staten i förtid. I år räknar man med en förlust där DKK 10–15 miljoner beror på ökade bunkerkostnader. Ett ettårigt kontrakt på leveranser av bunkerolja blev DKK 51,5 miljoner dyrare än förväntat.