Bornholmstrafikken tar över färjelinje

Färjetrafiken mellan Sælvig på Samsø och Hou på Jylland får ny operatör från 1 oktober 2008. Samsø kommun har gett uppdraget till Bornholmstrafikken som bygger en ny double-ended färja med kapacitet för 110 bilar. Ett intentionsavtal har skrivits med ett grekiskt varv. Överfartstiden reduceras med 25 minuter till 50 minuter, vilket gör att man kan ha avgångar varannan timma från vardera sidan. Bornholmstrafikken skall driva linjen utan offentligt finansiellt stöd, något som nuvarande operatör Samsøtrafikken fått av kommunen varje år. Andra linjer som väntar på upphandlingsbesked från Trafikstyrelsen är Bøjden-Fynshav (Scandlines) och Kolby Kaas-Kalundborg (Samsø-Linien).