Bornholmsfärja DIS-registreras

Snabbfärjan HSC ”Villum Clausen” i trafik mellan Rønne och Ystad ändrar till DIS-flagg. Därmed sänks bemanningskostnaderna eftersom de ombordanställda skattebefrias. En ansökan om DIS-registrering avslogs 2000 när färjan sattes i trafik för första gången. ”Villum Clausen” är bareboat-chartrat på långsiktiga villkor av ett svenskt bolag ägt av Nordea Finance i Stockholm. Fartyget är byggt 2000 av Austalship i Fremantle, Australien.