Bore tar över Bror Husell Chartering

Ägarna har nu sålt samtliga aktier i det åländska rederiet Bror Husell Chartering Ab Ltd till Oy Rettig Ab Bore. Parterna avtalade om affären tidigare i år och det slutgiltiga avtalet undertecknades i Mariehamn förra veckan.Bror Husell Chartering opererar nio fartyg, av vilka sju är egna. Bore har under de senaste åren sålt flera fartyg och har för närvarande fyra ro-ro-fartyg i sin flotta.