Fotograf: Bore

Kategori: RoRo | Skeppsbyggnad

Bore beställer tre

Helsingforsbaserade roro-rederiet Bore har tecknat avtal om långtidsbefraktning av tre nybyggen, beställda i Kina.

Bore har beställt tre LNG-drivna rolo-fartyg från kinesiska varvet Wuhu Shipyard med leverans 2020–2021. Därmed kommer Bores flotta att öka till elva fartyg. Rederiet har tecknat ett långtidsavtal med finländska skogsbolaget UPM om befraktning av de tre nybyggena. Bore, som är specialiserade på roro, har tagit fram konceptet för de tre fartygen tillsammans med UPM. 

Kombinerar roro och lolo

Rolo(roll on lift off)-fartygen ska enligt Bore kombinera de bästa funktionerna hos roro- och lolo-fartyg och motsvara den flexibilitet som skogsprodukter i olika former kräver av sjötransport. Fartygen kan ta roro-frakter, är lämpliga för containertransport, kan lastas med både ”high & heavy” och projektlaster tack vare sin däckstyrka och även ta bulklaster genom användningen av ett hydraulisk mellanskott.

LNG-drift 

Fartygen kommer att vara 120 meter långa, 21 meter breda, ha en dödvikt på 7.000 ton och gå i 15 knop. De byggs till svensk/finsk isklass 1A.

Nybyggena utrustas med en dual fuel-huvudmaskin som främst kommer att drivas med LNG. Detta minskar enligt rederiet CO2-utsläppen med ungefär 25 procent jämfört med konventionellt fartygsbränsle. Dessutom minskar NOx- och SOx-utsläppen med mer än 85 respektive 99 procent och utsläppen av sotpartiklar med 99 procent.

”Milstolpe”

– Detta befraktningsavtal är för Bore en viktig milstolpe. Tillsammans med vår kund har vi planerat fartygen så att vårt miljötänk kommer ett steg vidare, genom att installera LNG-maskiner ombord. En annan nyckelfaktor har varit att ta i beaktande de speciella sjötransportbehov vår kund har för logistiken av deras skogsprodukter. Detta sätt att jobba är en viktig del av vår Your Partner in Shipping-filosofi, säger Håkan Modig, vd för Bore.

– UPM beslöt att göra detta avtal med Bore baserat på den goda sjökunskap och tekniska kunskap och strategi mot innovativa och hållbara sjöfartslösningar som Bore har uppvisat. Detta kontrakt är ett konsekvent steg i UPM:s logistikstrategi och kommer att säkerställa hållbara, pålitliga och skräddarsydda sjötransportlösningar på lång sikt, säger Lauri Rikala, logistikdirektör på UPM.