Bore köper torrlastfartyg

Rettig Group Ltd Bore har avtalat om köp av de holländska torrlastfartygen Transitorius och Merwedelta, byggda 2000 respektive 2001. Systerfartygen har en dödvikt på 4.951 ton och övertas inom oktober-november. De får finsk flagg och döps om till Fingard respektive Svegard. Fartygen kommer att sysselsättas i kontraktsfart.– Det är fråga om en föryngring av flottan så vi kommer att sälja ut äldre enheter, kommenterar direktör Jhonny Husell vid Bore i Mariehamn till SST.