Bore beställer från Flensburger

Flensburger Schiffbau Gesellschaft mbH & Co KG i Tyskland bygger två 13.025 dwt ro-ro-fartyg för Bore som ingår i Rettig Group Ltd. Fartygen levereras i maj och augusti 2011 och i avtalet ingår option på ytterligare två fartyg. De 195 m långa och 26 m breda nybyggena får 2.900 filmeters lastkapacitet och den fria höjden i lastrummen tillåter lastning av containers i två lager på mafivagnar. Lastrummen förbereds för hängdäck för biltransporter. Fartygen byggs till finsk/svensk isklass 1A och får en marschfart på 19 knop. Priset för de båda fartygen uppgår tillsammans till ca EUR 100 miljoner.