Bön om frusna Panama-avgifter

Finanskrisen har fått en rad sjöfartsorganisationer att skriva till Panamakanalens ledning (ACP) för att be dem att frysa de redan påbörjade avgiftshöjningarna. Brevet kommer i en tid då alla de stora containerrederierna har lagt om linjer till att gå runt Godahoppsudden istället för via Suezkanalen. Brevet till ACP ska ses i det ljuset även om det är osannolikt att lägga om rutter så de går runt Kap Horn. Panamakanalens sits är därmed bättre än Suezkanalens.