Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Specialfartyg

Bogserbåt i nöd vid Kullens klippor

En nödställd bogserbåt som bogserade en pråm var på tisdagen bara minuter ifrån att slå emot klipporna vid Kullen i Skåne. I sista stund lyckades Sjöräddningssällskapets båt ”Lars Lindfält” bogsera bort ekipaget.  

Larmet om det nödställda ekipaget inkom till Sjöfartsverket vid 14.30-tiden på eftermiddagen. Enligt larmet hade bogserbåten Nalle, som var på väg att bogsera en större pråm från Göteborg till Höganäs, fått motorhaveri en sjömil norr om Kullen och drev nu i riktning mot klipporna.  

Minuter från klipporna

– Sjöräddningssällskapet ryckte ut med sin båt Lars Lindfält där man gjorde bedömningen att det skulle vara säkrare att bogsera undan ekipaget än att ta ombord besättningen. När man till slut lyckades koppla bogserbåten i den höga sjö som rådde befann man sig bara 200 meter från klipporna. Det handlade om minuter innan man hade slagit emot klipporna, säger Christian Carlsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.  

Kustbevakningen tog över

SSRS-båten Lars Lindfält lyckades sedan dra ekipaget runt Kullen längre ut till havs, varpå Kustbevakningens fartyg KBV 001 anlände och efter någon timme kunde ta över bogseringen. Vid 22-tiden på kvällen anlände sedan en bogserbåt från Helsingborg och tog över bogseringen och drog in ekipaget till Höganäs.     

Risk för oljeutsläpp

Ombord på både bogserbåten och pråmen fanns större mängder dieselolja, och på pråmen fanns också hydraulolja som riskerade att komma ut i vattnet.

– Det är klart att man slog två flugor på smällen när SSRS lyckades dra bort ekipaget från klipporna och undvika risken för utsläpp, men deras första uppgift var förstås att rädda liv. Det hade inte varit säkert att plocka över besättningen i den kraftiga sjö som rådde, säger Christian Carlsson. 

Förundersökning inledd 

En förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik och brott mot fartygssäkerhetslagen har nu inletts mot bogserbåtens befälhavare.

– De har gett sig ut i en alldeles för liten bogserbåt i en alldeles för stor pråm i dåligt väder och är därför misstänkta för bristande gott sjömanskap, säger Christian Carlsson, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.