Bogserare sjönk i hamnen

På eftermiddagen den 2 oktober sjönk den finska bogseraren Rolle i Paldiski Lõunasadam (Paldiski South harbour), på grund av att förtöjningarna släppte i vinden. Besättningen var inte ombord vid tiden för olyckan. Rolle fick inga skrovskador.