Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

Boa Tugs avvecklar i Sverige

Boa Tugs AB avvecklas och alla 38 anställda, varav 35 ombordanställda, har sagts upp. Därmed är återigen Maersk-ägda Svitzer ensamt bogerbolag på den svenska Västkusten efter att under de senaste två åren haft konkurrens först av danska Nordane Shipping och sedan Boa Tugs AB som ägs av den norska storkoncernen Boa Offshore AS. Boa Tugs inledde sin satsning i Sverige för 20 månader sedan med först två, och sedan ytterligare en, moderna bogerbåtar, Boa Balder, Boa Heimdal och Boa Brage. Alla med 65 till 69 tons dragkraft. Flottan har sedan fyllts på med Boa Harek, Tenax, Boa Njord, Boa Loke och Boa Sund.I ett meddelande till företagets kunder skriver Eskil Bjørnevik den 11 september: ”Att verksamheten till dags dato har varit beroende av att moderbolaget tillskjutit betydande kapital till Bolaget och att moderbolaget har aviserat att ytterligare kapital inte kommer att tillskjutas.”” samt att förhandlingar med facken är avslutade och att verksamheten i Sverige kommer att läggas ned.Anders Maiqvist