Fotograf: Nils-Göran Danielsson

Kategori: Folk/företag

Boa avvecklar i Sverige

Snabb och förvånande exit från svenska marknaden för norska bogserbåtsutmanaren Boa Tugs.

Boa Tugs AB avvecklas och alla 38 anställda, varav 35 ombordanställda, har sagts upp. Därmed är återigen Maersk-ägda Svitzer ensamt bogerbolag på den svenska Västkusten efter att under de senaste två åren haft konkurrens först av danska Nordane Shipping och sedan Boa Tugs AB som ägs av den norska storkoncernen Boa Offshore AS.

Boa Tugs inledde sin satsning i Sverige för 20 månader sedan med först två, och sedan ytterligare en, moderna bogerbåtar, Boa Balder, Boa Heimdal och Boa Brage. Alla med 65 till 69 tons dragkraft. Flottan har sedan fyllts på med Boa Harek, Tenax, Boa Njord, Boa Loke och Boa Sund.

Den uttalade målsättningen var från början att ge Svitzer, med monopol på marknaden, en rejäl utmaning. Med kundfokus och stort medinflytande för de anställda, som till stor del var folk som hoppade av från Svitzer efter att ha varit där sedan det fortfarande var Göteborgs eget Röda bolaget. När Sjöfartstidningen besökte Boa Heimdal just vid starten i Sverige vintern 2011 var stämningen på topp, besättningen kände att de fick vara med och bestämma igen, inte bara vara en kugge i hjulet i en storkoncern. Den förhoppningen tycks nu ha kommit på skam.

Total avveckling

I ett meddelande till företagets kunder skriver Eskil Bjørnevik den 11 september: ”Att verksamheten till dags dato har varit beroende av att moderbolaget tillskjutit betydande kapital till Bolaget och att moderbolaget har aviserat att ytterligare kapital inte kommer att tillskjutas.” samt att förhandlingar med facken är avslutade och att verksamheten i Sverige kommer att läggas ned.

Anders Maiqvist, commercial manager på Boa Tugs AB, är i ett brev till anställda och kunder förvånad över utvecklingen: ”Avvecklingen verkställdes på bara 3 dagar i Sverige av företagets VD Eskil Bjørnevik, som på den korta tiden förhandlade med fackförbunden, sa upp samtliga anställda och informerade ett ytterst begränsat antal kunder om total avveckling av verksamheten. Avvecklingen av verksamheten genomfördes på det mest kostsamma vis, men också på kortast möjliga tid.”

– Det här är en tragedi för våra anställda och deras familjer, säger Anders Maiqvist till Sjöfartstidningen och han är besviken på sina norska ägare.

– Beskedet kom oväntat. Ägaren stod på dopet förra hösten och sa att han räknade med röda siffror i fem år. Nästa vecka skulle vi skriva ett elva år långt kontrakt med Petroport, den nya hamnen i Stenungsund, som jag vet skulle gett oss svarta siffror redan nästa år. I det läget väljer ägaren att avveckla så fort som möjligt trots att han kunde nått svarta siffror redan efter två år.

Försök till uppköp

De anställda har upp till sex månaders uppsägningstid och det är oklart när bolagets bogserbåtar lämnar Sverige.

– Ägaren har inte velat säga när bogserbåtarna ska försvinna men det är klart att när man nu gått ut till kunderna med beskedet om avveckling kommer uppdragen att minska.

Uppgifter till Sjöfartstidningen gör gällande att ett mycket seriöst försök från ett svenskt konsortium, med bankuppbackning, har gjorts med ett bud på hela Boas verksamhet i Sverige. Detta bud har utan vidare förklaring fått kalla handen.

– Hoppet kanske inte är helt ute men det är klart att det kanske inte längre är något vidare läge att köpa efter ett besked om total avveckling, säger Anders Maiqvist.