Bluewater växer rejält

Det Oslobaserade marina försäkringsbolaget Bluewater Insurance ökade sina premieintäkter med 50 procent 2004, jämfört med 2003, till NOK 364,8 miljoner. Bluewater kaskoförsäkrar nu 2.600 fartyg tillhörande 400 rederier. Vinsten före skatt steg från NOK 9 miljoner till NOK 11,5 miljoner och eget kapital steg till NOK 277 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.