• Fortsatt strul med inre vattenvägar

  Transportstyrelsen halverar på eget bevåg halva regeringens uppdrag att införa EU: regler om inre vattenvägar i Sverige. Inte den start regelverket hade behövt. Den 23 maj 2012 lovade Infrastrukturministern att Sverige, precis som andra EU-länder som har naturtillgången inre...

 • Göteborg stryper Vänersjöfarten

  Alla transportslag behövs, det har man insett på riksnivå. Lokalt är det lite sämre med den förståelsen. Jag är tillräckligt gammal för att minnas hur järnvägen betraktades som ett transportslag från forntiden och som givetvis inte hade någon framtid...

 • Göteborg skapar onödig konflikt

  En låg Hisingsbro skapar en olöslig konflikt mellan sjöfarten och kollektivtrafiken. Än är det inte för sent att tänka om. Idag har vi upp till 10 fartygspassager med havsgående fartyg per dygn i Göteborg, fartygstrafiken ökar till 20 redan...

 • Transportstyrelsen sänker inlandssjöfarten?

  ”Varje transportslag skall behandlas var för sig”, så skulle man kunna tro att det står i Transportstyrelsens instruktion när man lyssnar till Generaldirektören Staffan Widlert. I måndags, den 9 december, deltog jag vid en redovisning av Transportstyrelsens (TS) förslag...

 • Nya hinder för sjöfarten

  Trafikverket har i sin Kapacitetsutredning konstaterat att godstransporterna kommer att fortsätta att öka kraftigt. Utredningens slutsats är att vi i första hand måste utnyttja befintlig infrastruktur. Sjöfarten lyfts fram som den stora möjligheten, att bygga nya vägar och järnvägar...

 • Hållbara städer med inlandsfsjöfart.

  I Paris har en stor supermarketkedja gått över till intransporter med inlandsfartyg. På vägen ut tar de små  inlandsfartygen med sig sopor och emballage. På det sättet avlastar man Parisregionen mängder av lastbilar. I Bryssel fraktar man via kanal allt mellan...