Nya hinder för sjöfarten

Trafikverket har i sin Kapacitetsutredning konstaterat att godstransporterna kommer att fortsätta att öka kraftigt. Utredningens slutsats är att vi i första hand måste utnyttja befintlig infrastruktur. Sjöfarten lyfts fram som den stora möjligheten, att bygga nya vägar och järnvägar tar för lång tid och är ekonomiskt orealistiskt.

Mot den bakgrunden har Trafikverket gjort en s.k. Stråkstudie som visar att Göta Älv, om man ersätter de gamla slussarna med nya och större slussar, kan kraftigt öka sin kapacitet. Dagens maxkapacitet är ca 15 fartyg per dygn. Med nya moderna slussar och ett smart trafikledningssystem (GOTRIS) kan älven ta uppskattningsvis 45 stycken fartyg per dygn. Älven kan alltså, på ett säkert och miljömässigt bra sätt, helt i linje med Kapacitetsutredningens slutsatser, ta hand  om en stor del av regionens godstransporter i framtiden.

Samtidigt lämnar nu Göteborg stad in en ansökan om att ersätta dagen Götaälvbro (den vid Centralen/Läppstiftet) som har en segelfri höjd på 19,5 meter med en bro som endast har 13 meters segelfri höjd. Den nuvarande bron behöver öppnas ytterst sällan då praktiskt taget alla fartyg kommer under, den nya bron måste öppna för alla havsgående fartyg.

Svår konflikt

2020, då den nya bron enligt plan skall tas i bruk, beräknas fyra kollektivekipage passera över bron varje minut. Totalt beräknas 160 000 personer passera bron varje dygn. Varje broöppning innebär 10 minuters stopp (dvs kö på 40 spårvagnar och bussar vid varje broöppning) och efter varje broöppning tar det enligt Trafikkontoret 45 minuter innan trafiken i Göteborg flyter igen. Och kollektivtrafiken kommer att öka!

Idag passerar, vid högkonjunktur, upp till 12 fartyg per dygn genom Göteborg. Enligt prognosen i Trafikverkets Stråkstudie så kommer trafiken 2030 att vara 8 till 12 fartyg per dygn i genomsnitt och upp till 20-25 vissa dygn. Av dessa är visserligen ca en fjärdedel inlandsfartyg som kommer under en 13-metersbro men med spärrtider för broöppning i rusningstid måste bron öppnas en gång i timman. Sjöfarten och kollektivtrafiken är alltså redan 2030 i en svår konflikt med varandra och det är lätt att räkna ut att situationen med tiden kommer att bli helt hopplös.

Både slussar och broar har en livstid på uppåt hundra år. Och sjötrafiken måste få öka, industrin måste kunna växa och in- och utfrakterna med havsgående fartyg  till och från Europa måste få öka. Nya gruvor måste kunna startas, pappersindustrin måste kunna expandera och bygga ut osv. Och kollektivtrafiken till och från Hisingen måste givetvis få öka. Ökande trafik på älven är helt enkelt oförenlig med ökande kollektivtrafik på bron.

Tunnel – bästa lösningen

Dessbättre finns det lösningar som inte skapar några konflikter. Man kan t.ex. renovera den nuvarande bron eller bygga en ny 19,5 metersbro. Bästa lösningen är en tunnel. En tunnel är dyrare men är väl investerade pengar då den löser problemet för gott och ger en störningsfri kollektivtrafik och ostörd sjöfart.

Redareföreningen har mot denna bakgrunden bildat en grupp tillsammans med två berörda rederier (Erik Thun och Ahlmark Lines) och en industrigrupp. Målet är att verka för en varaktig lösning och om tvunget ta matchen i Mark- och Miljödomstolen. Låt oss hoppas att förnuftet får råda så att vi slipper att återigen besvära Mark- och Miljödomstolen med förslag om nya lågbroar i Göteborg. Det var ju inte så länge sedan domstolen avvisade Göteborgs förslag om en låg gång- och cykelbro med hänvisning till Riksintresset Sjöfart!

PS. Hur de fritidsseglare som i framtiden vill gå upp i Vänern och Göta kanal skall komma förbi bron under dagtid är ett stort frågetecken.

Kommentarer

 • Jonas

  Aningens vinklad artikel och egenintersen bör inte gå före vad som är bäst för Sverige som helhet. Göteborgs potential att utvecklas till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad kräver en klok stadsplanering. För att detta ska kunna ske bör staden kopplas ihop över älven med flera lågbroar! högbroar har för långa påstignings ramper och tunnlar kopplar inte samman stan för cykel och gående viket är enormt viktigt för Göteborg. Bäst är om sjöfarten flyttas till nordre älv. Har det utreds vad det skulle kosta att genomföra? Jag anser att mycket höga kostnader för det är en bra framtids investering. Då kan både väst Sveriges motor Göteborg och alla verksamheter som är behov av sjöfarten expandera helt fritt utan att va i intressekonflickt med varandra och vi slipper kompromisslösningar som hämmar alla!

  • Anonymous

   Håller med dig Jonas, väl rutet!

  • Erik B

   Jonas, så du menar alltså på fullt allvar att sjöfarten ska runda hela Hisingen för att nå Göteborgs hamn, bara för att några cyklister ska ha det bekvämt i sadeln? Sedan har vi ju den lilla ”detaljen” att din idé kräver att hela nordre älv måste muddras också.

   • Per S

    Vad är problemet med att invänta broöppningar? Det finns väl inget trasnportsätt som är mindre tidskritiskt än sjöfart? Lite motsjö på nordsjön borde rimligen få långt större konsekvenser för den totala transporttiden än en broöppning i Göteborg? Låt oss göteborgare ÄNTLIGEN få chansen till en vettig stadsplanering efter hundra år av den delad stad!

    • Erik B

     Nu var det ju inte broöppningar Jonas talade om utan att flytta all sjöfart till nordre älv så att man kan bygga fasta broar över göta älv.

 • Per Nilsson

  Helt vansinnigt att köra Vänergods på tåg längs älven där persontåg gör bättre nytta och vansinnigt att köra gods på väg längs älven. Jag trodde att miljön var viktig även i Göteborg.
  Gods på älven är mijövänligt och garanterar folket vid Vänern arbete även i framtiden. Att få cykla och gå över älven får inte betyda att man stänger hela Vänern. Fram för vattenbussar i Göteborg de funkar i Hamburg.

 • Anonymous

  Lågbroar och staden utveckling är betydligt viktigare än import av några enstaka bulkbåtar med rundvirke per dag. Ledsen att jag raljerar men stadsutvecklingen är betydligt viktigare än den ständigt nedåtgående vänersjöfarten. Varför skulle den långa nedgången för denna trafik plötsligt vändas till en ökning?

  • Stockholmare08

   Bara göteborgarna inte gnäller sedan när de får skicka pengar till Värmland för att deras industri drabbats, och värmlänningarna går arbetslösa.
   Och vad ni gör, vänd er inte till oss i Stockholm. den där röran har ni skapat,den får ni reda upp. Vi tänker inte betala för att götborgarna är självcentrerade och dryga.
   Som motpol kan jag berätta hur vi mer ödmjuka och förstående Stockholmare löste en sån här fråga. När Hammarbysjöstad byggdes så ville våra Stockholmspolitiker bygga en gångbro över Hammarbykanalen. Då hade sjöfarten genom kanalen begränsats och mycket av trafiken hade fått gå via Södertäljekanal istället.
   Naturligtvis ville inte vi ställa till bekymmer för våra vänner i resten av Mälardalen så det blev ingen bro utan en avgiftsfri färja istället. Nu planerar vi en kompletterande tunnelbana under Hammarbykanalen. Kanalen tillhör ju trotts allt inte oss Stockholmare, den tillhör alla som kallar Mälaren hem.
   Jag är dock inte förvånad över dessa skillnader mellan göteborg och Stockholm. Kraven på ledarskap är ju så att säga lite högre på huvudstaden.

 • Erik Johansson

  Den självklara lösningen är tunnel för Västtrafik och en riktigt låg lågbro vilken öppnas
  för alla passerande faryg. Hur svårt kan det vara?

 • Robert Quiding

  Jag har stått i Gbg-fullmäktige och yttrat. ”Förslaget att renovera Göta-äavbron med en bro som endast har 12 m fri segelhöjd ÄR ett oerhört egoistiskt Göteborgs beslut ifall det genomförs. Betänk riskerna när ett fartyg, 90m långt, 13 m bret med 5,3 meters djupgående och med 5.000 tons last får order om att stoppa för att bromaskineriet havererat – det lägger sig på tvären och vattenmassorna kommer att riva ned bro – mm mm. Man behöver åtminstone STÅ på en höjd av minst 15 meter för att ha överblick och manöverförmåga av ett så stort fartyg !!!”

 • Per Nilsson

  Så länge järnvägen bara betalar 25% del av sina kostnader och lastbilar 60% jämfört med sjöfarten nästan 100% så kommer givetvis det mesta att gå på väg och järnväg. Det är där skon klämmer. Den dagen kostnaderna blir neutrala så kommer sjöfarten givetvis att öka och svenska folket slipper lägga lika många miljarder på att renovera järnvägar och motorvägar helt i onödan.
  För en miljard får man endast 33 km mororväg eller 25 km dubbelspår.

 • Anonym

  Ser man inte den planerade sk. Vindkrafts”parken” på Hake Fjord dvs området, Rivöfjorden – ”Danska Liljan”, som ett större hinder för sjöfarten än öppningsbara broar. Bara undrar alltså…
  Internationellt säkerhetsavstånd för VindkraftVerk ca 190 m höga – (dvs brovajerhållar-pyloner på Älvsborgsbron) är ca 4 km – dvs ca 2 sjömils avstånd/bredd…. OM nu Mark o Miljödomstolen är så tokig så dom går på GöteborgEnergis tokiga idee…..vänligen se på nätet: http://www.raddagoteborgsskargard.se och bli informerad !

 • Goran

  Det är inte bara hinder för sjöfarten utan ett hinder för industriell verksamhet runt Vänern.
  Från Göteborgs hamn har man alltid talat nedsättande om älvtrafiken och tyckt att det godset ska gå på bil och tåg för lastning i Göteborg. Enklast ur miljösynpunkt borde vara att bygga en parallellbro med den nuvarande.

 • Anonymous

  Bygg en ny kanal från Uddevalla till Vänersborg.

 • Patrik

  Ang. Norde älv så lär det kosta ganska mycket att muddra ny farled ca 7km, bygga 3 nya broar samt att bygga en ny saltvattenspärr.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.