Hållbara städer med inlandsfsjöfart.

I Paris har en stor supermarketkedja gått över till intransporter med inlandsfartyg. På vägen ut tar de små  inlandsfartygen med sig sopor och emballage. På det sättet avlastar man Parisregionen mängder av lastbilar. I Bryssel fraktar man via kanal allt mellan himmel och jord direkt in i citykärnan med inlandsbåtar som förbrukar en bråkdel diesel jämfört med alla lastbilar som man nu slipper se köra in och ut ur stan.

I Rotterdam går redan ungefär hälften av godset som skall till och från hamnen, Europas största, på de inre vattenvägarna. Trots detta planerar man att öka andelen som transporteras med inlandsfartyg.  I den nya hamnen som nu byggs i Rotterdam skall högst en tredjedel av godset gå med lastbil. London, Paris, Berlin, Utrecht, Bryssel är föregångare, stora volymer sopor, biobränsle, rivningsmaterial och schaktmassor, containers (ökar snabbast) och byggnadsmaterial och tunga entreprenadmaskiner fraktas på vattenvägarna mitt inne i städerna. I Paris tar man tillbaks stadens lånecyklar till utgångspunkten med hjälp av små färjor, (samtidigt som man reparerar dom i en liten cykelverkstad ombord.)

Allt detta innebär en avsevärd förbättring av framkomligheten på vägar och järnvägar i regionen samtidigt som buller och utsläpp minskar och trafikolyckorna minskar. Att cykla, gå och vistas i stan blir betydligt säkrare och trevligare !

Alla Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, har bra naturliga förutsättningar för inlandssjöfart med djupa vatten och gott om kajer mitt inne i staden. I Västra Götaland har man tidigt gjort studier av hur man med inlandsfartyg kan avlasta vägar och järnvägar stora mängder  gods till och från till Göteborgs hamn och andra stora godsgeneratorer inne i stan. Dessa studier resulterade i den framställan man gjorde till regeringen 23:e juni 2009 som nu resulterat i att regeringen beslutat att man skall tillåta EU- klassade inlandsfartyg i Sverige från och med 1:sta september 2014.

I Göteborg har Trafikkontoret redan annonserat att man tänker använda vattenvägarna för att forsla bort de enorma lermassor som blir resultatet av alla tunnelbyggen kopplade till det s.k. Västsvenska paketet. (Förra gången, när man grävde Götatunneln 2000-2006, fyllde man stan med lastbilar)

Ännu vet vi inte hur stor del av storstadsregionerna vi kan nå med inlandsfartyg, vi väntar på att Transportstyrelsen skall ge klara besked. Inlandsfartyg får inte användas i vatten som har mer än två meter signifikant våghöjd. Klart är i alla fall att hela Vänern och Göta Älv ligger under den gränsen då SMHI på uppdrag av Transportstyrelsen gjorde en våghöjdsanalys redan för ett år sedan. Därmed torde man kunna dra slutsatsen att såväl Mälaren som Öresund uppfyller villkoren för att klassas som inlandsfarvatten  och att Göteborgs skärgård, åtminstone upp till Uddevalla och ner till Varberg, ligger inom tvåmetersgränsen.

Hitintills har det varit förbjudet att använda EU-klassade inlandsfartug i Sverige men nu öppnas stora möjligheter att avlasta städerna stora mångder lastbilstrafik.

Det är nu viktigt att det snabbt kommer fram en karta över de svenska inre vattenvägarna så att industrin, supermarkets, hamnar, stadsplanerare, politiker, trafikforskare, cykeluthyrare etc etc får möjlighet att tänka inlandssjöfart och Hållbara städer i god tid före 1:sta september 2014 !

Kommentarer

  • Per Nilsson

    Manchester ship channel mellan Liverpool och Manchester används nu flitigt mellan städerna av matvarukedjan Tesco, Kellogg samt andra kända företag. Enbart Kellogg skeppar årligen 2,500 teu med containerfartyget Coastal Deniz med capacitet på 260 teu.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.