Godstågen kör sönder järnvägen – alldeles i onödan.

16,6 miljarder tonkilometer, så mycket transportarbete (gods) tog det svenska järnvägssystemet hand om 1980. Idag är motsvarande siffra 22,7 (2011). 10,3 miljarder tonkilometer tog kustsjöfarten hand om 1980 (Trafik mellan svenska hamnar). Idag är motsvarande siffra 7,5 (2011).

Orsaken är politisk, Sverige har EU:s mest subventionerade järnväg, ungefär 10 miljarder kronor per år. Godsjärnvägen betalar endast cirka 10 procent av sin del av vad det kostar att använda järnvägsnätet.

I gamla Sovjetunionen eldade folk med vetebröd eftersom brödet var billigare än ved på grund av kraftiga subventioner. I Sverige kör man gods på järnväg till exempel från hamnen i Göteborg till Gävle, Sundsvall och Umeå, eftersom tåget är billigare än båten på grund av kraftiga subventioner.

Resultatet är föga förvånande haverier på räls och växlar och själva banvallen körs sönder av de tunga tågen. Samtidigt ökar persontrafiken på järnvägen, ”det finns inte tid att underhålla banan längre” hör vi från dom som jobbar med underhållet.

I Sverige är bristen på en förutsättningslös debatt om hur hela godstrafiksystemet i Sverige kan och måste optimeras roten till det onda. Tåget är ju i Sverige så PK (Politiskt Korrekt) att varken politiker och tyvärr inte heller ansvariga tjänstemän, tycks se någon annan utväg än att subventionera järnvägen ännu mera. Men mer subventioner kommer förståss inte att lösa problemet vilket Kapacitetsutredningen visade med all önskvärd tydlighet. Det är ju bristen på konkurrensneutralitet mellan tåg och båt som skapar problemet med överbeläggning på järnvägen!

Man kräver Generaldirektör Malms avgång för att tågen spårar ut på grund av nerkörd järnväg. Det är ju inget han kan göra mycket åt om politikerna fortsätter att subventionera godsjärnvägen och därmed skapa en ohållbar situation i järnvägssystemet, men han borde tydligare och mer energiskt redovisa en alternativet lösning med mer kustsjöfart som kan avlasta både väg och järnväg stora volymer gods ! Det är ju den mycket omfattande analysen i Kapacitetsutredningen, hans egen utredning, som för ett år sedan konstaterade att mer gods på vattenvägarna är den snabbaste och billigaste lösningen på det för varje dag växande problemet!

Persontrafiken kommer att fortsätta att öka och den har företräde före godstrafiken. Det är människorna och inte järnvägsvagnarna som röstar. Vi kan nog räkna med att Sverige, förre eller senare, kommer att flytta långväga gods från järnväg till kustsjöfart. På samma sätt som redan sker i övriga EU.

Kommentarer

 • Anonymous

  Norrtälje skall stänga sin hamn och bygga bostäder i stället. Nuvarande transporter av värmeflis till värmeverket i Norrtälje skall flyttas från Norrtälje hamn till Hargshamn för att sedan köras med lastbil till Norrtälje!
  Det påstås att mänskligheten blir intelligentare för varje år som går. Det motsatta gäller dock politiker.

 • Helmuth

  Håller med anonym förutom att mänskligheten blir intelligentare. Det är faktiskt bevisat att vi blir dummare och dummare för varje generation som gått sedan 1800-talet pga miljöförstöring….

 • Sverker

  Artikelförfattaren missar målet rejält. Det som är subventionerat, det är lastbilstrafiken & lastbilsindustrin.
  Tåg är en droppe i havet jämfört med lastbilsnäringen.
  Vare sig tåg eller sjöfart ger inte det som politikerna egentligen är kåta på, d.v.s. s.k. ”arbetstillfällen”.
  Folk generellt, och artikelförfattaren i synnerhet har inte greppat denna bistra sanning, att det är direkt hot mot ca 140.000 sysselsatta inom väg o bilindustrin, om transporter skulle ske med tåg o fartyg, som kräver så få sysselsatta för att utföra samma transportmängd.

 • Evert

  Om det är fel med subventioner på bröd i forna ryssland , och fel med subventioner på järnväg .
  varför är det då så bra med subventioner till svensk sjöfart ?
  Budskapet från näringen är ju endast ett , ge oss mer subventioner , tror du på denna utvecling
  Bertil ?

  • Bertil Arvidsson

   Hej Evert, jag håller mig till logistikfrågorna och transportsystemet sjöfart. Näringspolitiska frågor kan andra mycket bättre.
   Bertil

 • Lasse R

  Ja, utanför Gävle passerar Maersks båtar ett par gånger i veckan medan deras containrar går med tåg till Göteborg och tomma sådana tillbaka, och det är inga små mängder vi talar om. Miljövänligt?? Tågen går på grön el sägs det, men om man har första tjing på den så blir väl någon annan utan.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.