Bra besked från regeringen

Regeringen beslutade den 16 april att maxlasten för lastbil skall ökas till 64 ton från och med 1:a juni. Det är drygt 50 procent mer än EU-standarden 40 ton.

”Sverige skall uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samtidigt som miljö- och klimatpåverkan ska minskas” skriver infrastrukturministern Anna Johansson. Samtidigt beslutade regeringen att Trafikverket skall se över vilka möjligheter det finns att köra längre och tyngre tåg. Detta är givetvis helt rätt, miljöpåverkan per tonkilometer minskar om varje enhet kan ta större last samtidigt som transport-kostnaderna minskar vilket gynnar industrin. Det är intressant att notera ytterligare ett argument regeringen nämner för att utreda tyngre/längre tåg; ”En mer konkurrenskraftig järnväg skulle i sin tur bidra till regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart.”

Nu förväntar vi oss självklart att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att också utreda möjligheterna att öka maxlasten för inlandsfartyg i Sverige. Idag får svenska inlandsfartyg inte ens lasta full last i enlighet med EU:s direktiv för inlandssjöfart och här finns därför en stor potential att stärka inlandssjöfarten konkurrensförmåga. Sjöfarten måste få effektiviseras och utvecklas i samma takt som andra transportslag om regeringens ambitioner skall bli verklighet.

Likabehandling av transportslagen

Efter att ha lyssnat på infrastrukturministern och Trafikutskottets ordförande på Swedish Maritime Day den 20e april är jag optimistisk. Mitt intryck var att båda verkligen menade att transportslagen skall behandlas likvärdigt och att dom vill se mer gods på vattenvägarna, det transportslag som dom själva betecknade som det i grunden mest miljövänliga.

Dessutom har regeringen i handling visat att man verkligen värnar om likabehandlingen i ett liknande ärende; I slutet av 2014, efter två års utredande, presenterade VTI sitt regeringsuppdrag SAMKOST; att granska och beräkna de olika trafikslagens samhällskostnader. Som så ofta förr visade det sig att man hade lämnat sjöfarten därhän. Ännu en gång var det sida upp och sida ner om lastbil och järnväg. Men den här gången satt inte regeringen passiv, man gav direkt VTI bakläxa; ”Gör om och gör rätt, kom tillbaks om ett år med en komplett, trafikslags övergripande rapport.” Bra rutet och hoppingivande!

Sjöfarten kan avlasta landinfrastrukturen

I Rotterdam transporteras mer än hälften av godset till och från hamnen med inlandsfartyg. Andelen gods på de inre vattenvägarna ökar. Rotterdam är inte på något vis unikt. I Göteborg orsakar lastbilstrafiken kaos både i hamnen och i staden och alltmer gods trycks ut på en järnväg som enligt mångas bedömning håller på att klappa ihop. I Göteborg är en avlastning av landinfrastrukturen i storleksordningen 30 procent inom räckhåll. Men då måste fartygen åtminstone få ta full last enligt EU:s regelverk annars är det svårt kostnadsmässigt matcha tåg och lastbil.

Det hade också underlättat om vi, i enlighet med EU:s regelverk, hade kunnat använda EU-certifierade livhästar på EU-klassade inlandsfartyg. Men det godkänner inte Transportstyrelsen. Livhästarna måste uppfylla kraven för havsgående fartyg. Särregel-krånglet är, i stort och smått, ett jätteproblem för sjöfarten. Härom vittnade många föredragshållare på Swedish Maritime Day och infrastrukturministern menade att här finns det mycket att göra. Låter lovande!

Den nya regeringen har visat handlingskraftig inom transportsektorn, så har man till exempel sett till att olagliga lastbilar kan clampas och åkaren bötesfällas. På Swedish Maritime Day gav också infrastrukturministern ytterligare ett positivt besked: Regeringen går vidare med framtagningen av den svenska maritima strategin, ett arbete som påbörjades av den förra regeringen. Bra och prestigelöst.

Jag tror att det finns orsak att vara hoppfull vad gäller utvecklingen av transportslaget sjöfart i Sverige och därmed avlastning av ett överbelastat väg- och järnvägsnät.

Kommentarer

 • Anonymous

  Är det inte så att nästan alla fartyg som går i inlandsfart i Sverige också äntrar öppet vatten och därmed måste uppfylla kraven för havsgåendefartyg. Nere på kontinenten går många inlandsfartyg uteslutande i inlandet på kanaler.

  • Bertil Arvidsson

   Inga EU-klassade inlandsfartyg får gå utanför IWW systemet dvs områden med högre signifikant våghöjd än 2,0 meter. Det gäller i Sverige och övriga EU-länder. Det innebär att Inlandsfartygen även får trafikera skyddade kustområden t.ex Waddenzee och Gdanskbukten

 • Anonymous

  Det är tveksamt om Göteborgs ytterhamnsområde kan zon 1(förutsättning för inlands klassning) klassas då 3-timmars vågen i 100 års storm antagligen överstiger 2m.

 • Björn Södahl

  Instämmer Bertil, det gavs en hoppingivande signal på SMD från politiskt håll – hoppas det fortsätter i samma riktning.

 • Göran Värmby

  Håller med Bertil, konstigt att inte politiker och beslutsfattare som arbetar med transport och logistik är mer intresserade av sjöfartens möjligheter – spec om man tänker på energi och miljö. Men det börjar ändra sig, det hörde vi på Swedish Maritime Day, spec befriande att lyssna på Luleås och Trelleborgs kommunala representanter. Samtidigt funderar jag på hur duktiga vi i Sverige är att i alla lägen ”övertolka” EU:s direktiv. Tänker på de nitiska särbestämmelserna för vår ”nya” inlandssjöfart. Men vi får hoppas att Anna Johansson går i sin fars – Göran Johanssons – fotspår och ser saker praktiskt och resultatinriktat !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.