Vågrätt är fortsatt starkt

Pandemin har under ungefär ett års tid legat som en våt och mycket tung filt över stora delar av vår fantastiska sjöfartsnäring. Mycket av det som vi fram till för ett år sedan såg som ”vanligt arbete” inom branschorganisationer och företag har fått stå tillbaka för mer akuta frågor som har handlat om kort- och långsiktiga lösningar på problem som uppstått.

Det kan ha handlat om certifikat som varit nära att löpa ut, om problematiken med att få till besättningsbyten eller hantera en situation med smitta ombord. Men det har också handlat om näringsmässiga villkor och förutsättningar för att rederierna ska kunna ta sig igenom krisen och inte stå allt för hårt sargade när den hägrande Covid-fria – eller i alla fall hanterbara – situation, vi hoppas befinna oss i, kommer om några månader.

Men något som får oss förhoppningsfulla är att vi i bred samverkan även i dessa bistra tider lyckats hålla fast vid och vidareutveckla Vågrätts arbete. Kanske är arbetet viktigare än någonsin tidigare – självklart för alla de som arbetar i branschen idag, och därigenom drar sitt strå till stacken för att nå det hållbara samhället, men lika mycket för de som idag utbildar sig för en karriär i något segment inom de maritima näringarna.

En av hållbarhetens viktigaste pelare är den sociala delen såsom säkerhet och en god arbetsmiljö. I det området finner vi det självklara engagemanget att motverka alla former av trakasserier. Det är som ordspråket säger ”i nöden prövas vännen” – och i den nöd branschen är i, även om nödens form ser tämligen olika ut för olika typer av sjöfart, är vi stolta och glada att kunna konstatera att samarbetet inom Vågrätt är intakt och fortsatt starkt. Det är tämligen få branscher som lever upp till det.

Istället har många efter Metoo-hösten 2017 släppt taget om frågan igen. Sjöfarten hade ett försprång, och säkerligen ett välbehövligt sådant, eftersom #Lättaankar lika tydligt som brutalt och ärligt öppnade ögonen på oss och speglade att inte vår näring på något sätt var bättre än samhället i övrigt. Naivt vore det att tro att så skulle vara fallet.

Sjöfarten är en del av samhällskroppen. En samhällskropp som lider av sina brister och defekter. Och som en cancersvulst på den sköra samhällskroppen ser vi trakasserier och kränkande särbehandling. Sjukdomen må vara kronisk men med rätt mediciner kan vi trycka tillbaka den så långt det går. Att inte uppmärksamma problemet har den motsatta effekten – det ger näring till svulsten och gör oss än sjukare.

Därför finns det i vår värld ingen som helst tvekan – vi måste fortsätta arbeta tillsammans inom Vågrätt för att minimera, och helst utrota, problematiken. Först då når vi målet – en arbetsmiljö i världsklass.

Lika viktiga som dessa frågor är för individen, lika viktiga är de för organisationen och hela den maritima näringen. Dessvärre finns det ingen quick fix och man önskar att problemet kunde elimineras snabbt. Så är det inte. Det är ett samhällsproblem vi har att hantera. Vi gör vårt bästa inom sjöfarten men det behöver adresseras även inom alla andra områden. Det tar tid och det kräver mod av oss alla.

Svensk Sjöfart har hittills varit sammankallande i Vågrätt-samarbetet och lämnar nu över stafettpinnen till Seko Sjöfolk. Vi hoppas att andra branscher och näringar kan se på vad vi har gjort och finna inspiration i det. På samma sätt kan vi förstås inspireras av andra. Vi gör det tillsammans. Vi klättrar med varandra mot det hållbara samhället där en arbetsmiljö i världsklass inte bara gäller sjöfarten utan samhället i stort.

Vad har då gjorts inom det gemensamma arbetet? En lång rad saker där alla är pusselbitar i ett pussel där vi ännu inte vet hur många bitar som ingår. Men några av bitarna som vi lagt under åren är: Vågrätts formerande, avsiktsförklaringens framtagande och förankring, öppna möten och seminarier, forskningsprojekt, utbildningar, framtagande av diskussionsmaterial och engagemang inom EU:s Platform for Change. Och mycket, mycket mer. Detta har vi alla gjort tillsammans och det är bara början på den resa vi nu gör inom sjöfarten och samhället i stort.

Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart och del av styrgruppen för Vågrätt-samarbetet
Carolina Kihlström, kommunikationsansvarig på Föreningen Svensk Sjöfart och sammankallande i Vågrätt-samarbetet

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.