Sjöhistoriska Samfundet

På torsdag den 30 maj hålls vårens sista föredrag på den svenska maritima kulturens högborg: Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm. Thomas Lennerfors och David Leidenborg presenterar 85-åriga Sjöhistoriska Samfundet. Klubben lockar även med thaigryta till lunch.

Hur illustrera Sjöhistoriska Samfundet, som hittills nog har hållit en ganska låg profil utåt? Varför inte med en bild som innehåller ett koncentrat av sådant som Samfundet intresserar sig för…

Min bild togs från ärevördiga s/s Bohusläns bryggdäck vid Götheborgs bejublade hemkomst lördagen den 9 juni 2007 från sin Kinaseglats. Ostindiefararrepliken är väl ägnad att företräda handelssjöfarten ur ett historiskt perspektiv. Om babord eskorteras hon av HMS Stolt, en bevakningsbåt av Tapperklass som byggdes på tjörnska Djupviks Varv. I eskorten ingår även Sjöräddningssällskapets P.O. Hanson, som byggdes på Malövarvet på Orust. Passagerarsjöfarten representeras av m/s Lasse Dahlquist och lilla m/s Walona

Sjöhistoriska Samfundet har understundom förknippats med en viss slagsida åt örlogshållet i sin intresseinriktning. I den mån det har legat något i detta finns det i så fall en historisk förklaring. Samfundet bildades 1939, på randen till ett världskrig. Två år tidigare hade den nybildade Försvarsstaben inrättat en krigshistorisk avdelning, där även Marinstabens sjökrigshistoriska avdelning inordnades. På sjösidan befarade man nu att de maritima intressena skulle bli eftersatta. Tanken väcktes på ett fristående samfund för sjöhistorisk forskning. Det var den idén som förverkligades den 3 maj 1939, då Samfundet höll sitt konstituerande möte i Stockholm.  Redan från start andades stadgarna vidgade vyer ut över hela det maritima fältet:

Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla dess sammanhang och former…

Det sker bland annat genom den ambitiösa tidskriften eller årsskriften Forum Navale (vars sex första utgåvor 1940-45 helt enkelt kallades Sjöhistoriska Samfundets Skrifter). Det sker också genom ett omfattande stöd till kvalificerad litteratur i maritima ämnen. Hittills under 2000-talet har uppemot 100 böcker givits ut i Forum Navales skriftserie (däribland min egen Havets ord). Det har skett med bidrag från den Samfundet närstående Sune Örtendahls Stiftelse, uppkallad efter en framliden örlogskapten som gjort en betydande testamentarisk donation för ändamålet.

Till Samfundets medlemsmöten anlitas alltid föredragshållare i sjöhistoriska ämnen.

För er som missar torsdagens föredrag finns mer information på sjohistoriskasamfundet.se

(Jag, Torbjörn Dalnäs, är numera en av styrelseledamöterna i Sjöhistoriska Samfundet.)

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]