Att få silkessnöret

1887 gifte sig ottomanska Höga Portens sändebud i Sverige, prins Jean Karadja Pascha, med brännvinskungen L.O. Smiths dotter Marie Louise. I samma veva sägs han ha konverterat till den kristna tron och därmed blivit murtad, avfälling från islam. Som ett brev på posten påstås han ha fått silkessnöret av sultan Abdul Hamid II – ett inlindat budskap om att han skulle ta livet av sig.

Ändå ljöt Karadja Pascha av allt att döma en naturlig död 1894. Dessförinnan hade han skänkt silkessnöret till sin gudson Arnold Schumburg, som senare i livet blev Rydbergsgast, sjökapten och kaphornare. Schumburg skänkte så småningom silkessnöret vidare till Sjöhistoriska museet.

Silkessnöret finns kvar på museet, men bakom historien kan en skröna dölja sig. Det har nämligen också hävdats att den grekättade Karadja Pascha aldrig hade varit muslim.

”Att ge silkessnöret” har med tiden kommit att betyda att snyggt och prydligt avskeda någon som inte anses ha klarat av jobbet. Märkligt nog tycks inte uttrycket förekomma på de stora europeiska språken. Ordboken ger den engelska översättningen discreetly drop eller discreetly dismiss.

I svenskan började uttrycket dyka upp under 1700-talet i dess dåvarande betydelse, en maning till en misshaglig tjänsteman att begå självmord. Sverige hade täta förbindelser med Ottomanska riket.

Troligen kan fenomenet härledas till den medeltida ottomanska seden att begå brodermord, fratricid. På 1400-talet tvingades sultan Mehmet I utkämpa ett blodigt inbördeskrig mot sina bröder. Hans sonson Mehmet II ville till varje pris undvika detta. Så fort han hade avlat en tronarvinge lät han fängsla alla sina bröder. Därpå ströps de – med ett silkessnöre!

Genom haremsdamernas försorg kunde sultanens bröder och halvbröder vara många; vid ett tronskifte lär hela 19 ha fått silkessnöret. Troligen var det sultan Ahmed I:s grekfödda gemål Kösem som i början av 1600-talet såg till att brodermorden upphörde. Även därefter brukade de nytillträdda sultanernas bröder dock fängslas i förebyggande syfte.

Senare kom silkessnöret således att få en utvidgad innebörd; riktad till misshagliga tjänstemän, och på svenska även om sparkade medarbetare.

(Artikeln har tidigare varit publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet nr 1 2014)

Att få silkessnöret

Foto: Sjöhistoriska Museet

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.