Ny satsning i åkerinäringen – filippinska lastbilsförare

För runt fyra decennier sedan började trenden ta fart inom sjöfarten. Fartyg flaggades om och europeiska sjömän ersattes med filippinska. Efter Sveriges EU-inträde och den därefter kommande avregleringen försvann majoriteten av alla svenska chaufförsjobb inom åkerinäringens långväga internationella trafik när det blev möjligt att istället använda östeuropeiska betydligt billigare långtradarförare.

Nu gör filippinska chaufförer sitt intåg också i Europa. Ett stort nordeuropeiskt och delvis svenskägt åkeri, Dinotrans, har nu anlitat ett filippinskt bemanningsbolag för att rekrytera chaufförer. Avsikten är att sänka kostnaderna och förbättra konkurrensläget gentemot sjöfart och järnväg.

När ett företag att producerat en vara, emballerat den och ställt ut den på gården så anser man att den är färdig. Samma inställning har slutkonsumenten. Transportkostnaden utgör ofta en marginell del av slutpriset men så länge transporten dem emellan i huvudsak bara ses som ett nödvändigt ont, en kostnad som inte tillför varan något värde, så kommer kostnadspressen att vara tung, och vi lär få se ännu fler initiativ för att reducera personalkostnader till sjöss, i land och i luften.

Kommentarer

 • Anonymous

  En naturlig utveckling. Ett enkelt arbete, som att köra lastbil, måste betalas därefter.

 • Anonym

  Säkerheten kommer höjas likt den gjort till sjöss….

 • HFO380

  Det är ju jätte bra att transportkostnaderna sänks ytterligare så konsumentprodukterna i slutändan blir ännu billigare. Varför ska vi i Sverige arbeta alls, inom transport, bygg eller sjöfart ? Idag räcker det ju med visstidsanställning på timme för att ha råd att köpa senaste Iphone 5.0.. Låt 3e världen arbeta, så vi kan konsumera på i lugn o ro ;-)//Sjöingenjören

 • Paula

  Det vore intressant att veta hur bemanningsbolaget gör med körkort. Östeuropeiska chaufförer kunde ju dra nytta av EU-medlemsskap, men jag kan inte tänka mig att de filippinska chaufförernas filippinska körkort gäller för yrkestrafik i Europa.

 • Cowboy

  Värdering av varor sker idag på fel grunder. Inte heller tillverkningsarbetarnas villkor adderas ihop med värdet av en vara, precis lika lite som transportarbetarnas. Dagens syn på värde sitter bara i det materiella. Folk ser inte annat än själva varan. En möjlig utväg vore att certifiera produkter och få det infört i handeln så konsumenter/ inköpare får upp ögonen och ges alternativ. Först då kommer synen på en varas värde att ändras. Själv köper jag Fairtrade märkta varor när alternativet ges, även om det kostar lite mer (skillnaden är faktiskt inte så stor). Känner faktiskt större glädje i att använda en vara när jag vet att den är tillverkad på bra villkor.

 • Hasse

  körkort dom gäller antagligen i ett år? som för alla andra Utom Europeiska medborgare.

 • Peter

  Filippinska körkort kräver i praktiken ingen kunskap i trafikregler, eftersom det i praktiken inte finns enhetliga trafikregler på Filippinerna. Ett filippinskt körkort duger inte i t.ex. Hong Kong.

 • S-U Johansson

  Med bilarna registrerad i Ukraina och ett Ukrainskt körkort så går det utmärkt att bedriva internationella transporter. I Sverige kan man dessutom bedriva inrikes trafik trots att det står i strid med de cabotagregler som finns. Men då tillsynen och straffpåföljden är så gott som obefintlig så blir det nog en succe..

 • Anonymous

  En skremmende utvikling ! Politikerne har tapt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.