Bister verklighet

Upphuggningen av fartyg på stränder i Asien är en skamfläck för den internationella sjöfarten – det är de flesta överens om.

Globala regelverk kan tänkas ha större effekt än ett europeiskt med vad som i praktiken skulle varit en skatt på sjötransporter kunde fått om krafter inom EU fått som de ville. Skamfläcken på stränderna i Indien, Bangladesh och som i det här starka bildreportaget i the Mail online visar även på stränderna i Pakistan finns kvar och lär finnas ett bra tag till.

Tänk er att få ärva ett jobb bland oljan, asbesten och skroten på stranden i Gadani av sin far och tycka att det är det bästa av de alternativ man har att välja på. Då är de andra alternativen inte mycket att ha.