Vilken sommar!

Vilken sommar! Det kan inte bara vi svenskar utbrista, utan även operatörerna i linjefarten på Fjärran Östern.

Överraskning I

Den normalt slacka perioden april/juli kom aldrig till linjernas stora överraskning. Vad sysslade analytiker och förståsigpåare med? Ingen hade en aning om detta. Det visar bara hur svårt det där med sjöfart är och hur intressant och spännande den är.  Något tecken på god lasttillgång fick man kanske om man besökt varuhus och gallerior, där de stora affärskedjorna från hemelektronik till beklädnad kört med ständig realisation och köpt in ”rea-varor” i stor mängd.

95% av detta är säkerligen Asienimport och det har troligen varit samma ”rea-import” i övriga Nordeuropa och det har satt sina spår i linjefarten. Frakterna är bra och en god bit över vad som behövs för svarta siffror och hamnarna i Rotterdam, Hamburg och Antwerpen har av och till varit ”congested” och redarna väntar på peak-season och ytterligare frakthöjningar planeras.  Men det skulle inte förvåna mig om den uteblev. Den stora ”rea-importen” kan få återverkningar på julhandeln och drömmen om ett rejält peak-season påslag kan bli just en dröm.

Volymuppgången stannar där den är idag. Inte alls dåligt, men inte vad linjeredarna tänkt sig.

Överraskning II

Och mitt i sommaren blir P3 istället 2M! De två på ”m” börjande linjerederierna Maersk och MSC skippar något överraskande CMA-CGM (det mest troliga vore väl annars att CMA-CGM och MSC skulle göra något tillsammans) och hur två så omaka linjer skall kunna samarbeta, förstår inte jag. Maersk med sin höga service-nivå (nåja den har förvisso naggats i kanten på sistone) och den sämre service MSC står för, går inte ihop.

Det enda de har gemensamt är att de är 1:a och 2:a i världen när det gäller containerkapacitet, men räcker det? Samarbetet är tänkt att påbörjas januari 2015 och myndigheterna tittar nu på detta. Det blir dock inget gemensamägt bolag för att operera fartygen. Det var bl. a. detta som var kinesernas motivering för att fälla P3.

Överraskning III

De båda ”outsiders” CSCL och UASC (kineser och araber) har det gemensamt att båda beställt mega-Carriers på +18000 teu och nu försöker man få till en fjärde allians. UASC har ett digert nybyggnadsprogram och satsar nu stort på linjefarten. Man har också som första större linjerederi gjort långtgående studier i LNG-drift som alternativ till den dyra 0,1%-bunkern (minst 50% dyrare än dagens tyngre oljor) och som blir obligatorisk i Nord- och Östersjöområdena från 1 januari 2015 och som kommer att gälla i USA.

Kinesiska CSCL verkar i skuggan av sin storebror Cosco (eller Coscon som deras containerdivision nu kallas) och är 9:a i storleksordning containerfarten i världen, medan UASC ligger näst sist på en 19:e plats, men med sitt nybyggnadsprogram klättrar man upp en bit, så de två kan säkerligen få en god bit av kakan framöver.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.