Varför vågar ingen ’sticka ut’ och göra skillnad

Fjärran Östern trafiken fortsätter sin lunk och nu hoppas man på att höjningarna i morgon inte skall sjunka ihop helt. Utöver dessa ständiga rörelser i fraktraterna händer förbluffande lite och alla kör efter det ljusblå spåret. 

Bunkeroljan nära nog halverades, men inget hände utåt sett – slow-steamingen fortsätter.  Den som vill växla bort från det ljusblå spåret och göra skillnad, tror jag kommer att belönas.  Det är dags  att introducera Express-slingor och öka farten från 70-77 dagars rundresa (10-11 fartyg) till 56 dagar (8 fartyg).   Visst, även om oljan är billig jämfört med drygt ett år sedan, så blir oljenotan naturligtvis hög men bunkerförbrukningen för 8 fartyg i full fart jämfört med 10-11 på slow-steaming blir kanske inte alldeles avskräckande.  Jag är ganska säker på att de stora avlastarna och de stora speditörerna skulle vara villiga att betala en premium-rate för ett sådant initiativ.

Och kanske kan man spänna bågen ett snäpp till 49 dagar och 7 fartyg – Singapore, / en max två NC-ports – och feedra Sydostasien last till/från  Singapore.   Fartresurserna räcker om man sätter in lite äldre 9/10000teu fartyg med 25 knop.  

Varför har ingen gjort detta ?.  Ett svar är, att när inte Maersk gör det,  gör ingen annan det heller.  Man friställer förstås ett antal fartyg som man antingen får lägga upp eller, om inhyrt tonnage, lämna tillbaka och det är väl det man inte vill.   Att ge kunderna en snabbare service har uppenbarligen inte varit ett alternativ.

Vem blir först  ?

Kommentarer

 • Anonymous

  Hej Ingvar, En aspekt är den ökning av utsläpp som en fartökning medför. Den ökningen är svår att försvara.

  • Ingvar Bergman

   Hej Frågan är hur nettoeffekten blir. Man reducerar antal fartyg med 3, lät vara slow-steamare. Följer man IMO-regler om SOx och NOx och COx så ser jag inget hinder för snabbare trafik. Jag tror att detta är ett sätt på vilket man kan tillföra medvärde för transportköparna. Ofta missas en feeder på Kontinenten och då får man addera en vecka till en redan alltför lång transittid.

 • Skeppsbyggare

  Hej Ingvar, Tack för ännu en intressant artikel! Tyvärr blir nettoeffekten signifikant negativ. Samhällskostnaden för ökningen av utsläpp äter upp mervärdet för lastägarna (samhället) med råge.

 • Ingvar Bergman

  Till Skeppsbyggare. Visst är miljöfrågorna viktiga och blir allt viktigare, men jag avsåg inte här att blanda in dessa frågor, så länge fartökningen/utsläppen inte krockar med gällande IMO-regler utan det var frågan om oljeförbrukningens nettoeffekt för 8 fartyg i full fart kontra 10-11 fartyg i slow-steaming. Man kan då inte enbart se till den ökade bunkerkostnaden utan också hur nettoeffekten blir om man tar bort andra dags- och rese- kostnader för 3 fartyg (kapitalkostnader, hamnumgälder, crewing) och då utgår jag ifrån att de 3 överflödiga enheterna antingen kan återlämnas från T/C eller om egna fartyg bokföringsmässigt inte drabbar den slinga de opererade på. Väger man in de beloppen – vilket man måste för jämförelsens skull – tror jag att nettokostnaden inte är oöverstiglig utan tvärtom mer än väl täckas av bättre fraktrater – något som fraktköparna säkerligen skulle ställa upp på för att i någon mån få igen den tid man nu ständigt förlorar på slow-steaming. Nu säger någon att man efter flera år i lågfart vant sig, men det köper jag inte. Det gäller ju inte alla 21-25 slingorna i veckan Asien/Nordeuropa. Här får man möjlighet välja och den/de linjerna som öppnar express-slingor gör skillnad ! Skulle vara intressant om någon fraktköpande speditör kunde kommentera detta

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.