Nyheter från Öst-fronten

Triple-E nu 2.000 teu mindre än senaste beställningar.

Imabari Shipyard, Japans största varv, ger sig in i racet på byggandet av megacarriers och bygger ny docka för att kunna bygga 20.000 teu för räkning MOL eller möjligen via någon non-operatör, som hyr ut fartygen till MOL. Även taiwanesiska Evergreen har hoppat på tåget och beställt ett tiotal 18.000 teu-fartyg. Var slutar det – 22.000? eller 24.000? Klassningssällskapen lägger inga hinder i vägen för 22.000 som det ser ut idag, så där är vi nog före årets slut och känner jag Maersk rätt, så pågår säkert ritbordsarbete på Esplanaden. Man har allokerat USD 5 miljarder till nyinvesteringar i ”the core business” så mitt antagande är nog inte helt gripet ur luften.

Kineserna söker alternativa vägar för att bekämpa överkapaciteten

Byggandet av 18.000+ fartyg sprider sig till snart alla aktörer och något minskat byggande för att den vägen få bukt med överkapaciteten, tycks inte inom synhåll. Därför har kinesiska myndigheter nu infört skrotningspremier, så att Coscon och China Shipping kan sända tonnage som fortfarande har ett ekonomiskt liv till upphuggning.

Triple E med rekordlast

Maersk McKinney Möller avgick Algeciras häromdagen enligt uppgift med 18.168 teu ombord på sin färd Europa/Fjärran Östern. Om man ser närmare på detta så gott som helt fyllda (18.270) fartyg, så kan hon med sina 195.000 tons dödvikt (lastförmåga inkl. bunkers och förnödenheter) i nämnda trade inte lasta några 18.000+ betalande containers. I östgående riktning från Europa ligger snittvikten per teu på ca 14,2 tons inklusive containertaran och om detta rekordintag skulle representera lastade containers, skulle MMM stå på botten i hamnen med 258.000 ton på kölen. Hennes intag ligger snarare runt 11.000 lastade och betalande teu samt runt 7.000 tomma teu, vilket inklusive bunkers och förnödenheter ger ca 195.000 tons.
Hemgående till Europa är lasten lättare och några tomenheter behöver inte medtagas, men skall hon få ett intag som närmar sig 18.000 lastade teu, måste det till en mycket passande cargo-mix, vilket är tämligen sällsynt. Man får skilja på nominella teus som linjerna gärna använder i sin marknadsföring och det verkliga intaget betalande last, vilket, som synes, kan variera beroende av trade och cargo-mix.

Frakterna hemgående stiger

Programenligt med Chinese New Year i sikte, höjer nu linjerna sina frakter och de som skeppar ultimo januari och hela februari får finna sig i höga frakter som dock förväntas snabbt falla igen då CNY är över den 5 mars.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.