Maersk ökar sin närvaro i Östersjöområdet

En artikel med denna rubrik finns nu på webben och behöver fördjupas

 

Linjerederierna ser lönsamhet i att ta hand om sitt exportgods själva
De allmänna feederoperatörerna Unifeeder och Teamlines – som tills för några år sedan – ensamma transporterade linjerederiernas exportgods från Östersjöområdet inklusive norrlands- och svenska västkusthamnar, har nu fått konkurrens av linjernas eget/inhyrt feedertonnage och några linjer låter till och med oceanfartygen direktanlöpa.  Detta senare alternativ har troligen sin förklaring i den svåra överkapacitet linjerna befinner sig och önskan om att förlänga rundresan för att minska tillgången på tonnage. Med ökade exportvolymer kan linjerna uppenbarligen räkna hem kostnaderna för eget feederarrangemang.

 

Importgodset följer de vägar det haft i urminnes tider långt före containeriseringen!
Detta gods går nästan undantagslöst med de allmänna feederlinjerna via kontinenten till de gamla ’tariffhamnarna’ Göteborg/Helsingborg/Stockholm parallellt med exportgodset (fast i motsatt riktning) på grund av sedvänja, bristande kunskap och innovation hos linjernas operations- och marknadspersonal. Här ligger pengar att hämta för hårt prövade linjer och detta genom att erbjuda kunder i (eller i närheten av) de nya hamnarna (Åhus/Halmstad/Norrköping/Gävle för att nämna några) att destinera godset dit via sina egna feeders och därmed uppnå en win/win situation.

 

Feederspecialisterna har insett faran för minskade volymer.

För att kompensera tappet i det översjöiska godset, har man dammat av och förstärker sina ansträngningar att sälja sin ’shortsea-service’ det vill säga hitta kunder med affärer inom Europa och till den änden, övertog helt nyligen Unifeeder norska Tschudi’s europeiska linjeverksamhet.  ’Shortsea-trafiken’ är ett välkommet bidrag till miljön, om man därmed lyckas flytta gods från  landsväg till sjön.

Här erbjuder man så kallade ’pallet-wide’ containers, som passar för EUR-pallar upp till 33 pall/45ft container – en typ av lastbärare som bara används i short-sea för att kunna konkurrera med och lasta lika mycket som en 13,5 m trailer.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.