Lloyd’s List Top 100

Den ansedda shipping publikationen Lloyd’s List utser varje år de 100 personer som anses ha störst inflytande i shipping världen över. Man kan tycka vad man vill om denna nominering, men här avslöjas på ett brutalt sätt hur liten betydelse Sverige numera tillmäts i internationell shipping.

Blott en svensk platsar bland de 100 och det är Skeppsredare Dan Sten Olsson på 94 plats. Top 100 toppas av Nils Andersen, Sören Skou och Kim Fejfer från Maersk. Och det känns extra hårt konstatera att medan våra makthavare inte lagt två strån i kors för att hjälpa svensk shipping så har den danska regimen alltid sett till att dansk shipping varit uppdaterad och konkurrenskraftig på världshaven

Bortsett från Stena och Wallenius (Wilhelmsen) håller vi oss borta från världshaven och seglar ’inomskärs´ i Nordsjön knappt synliga i shipping-världen.

Kommentarer

  • Erik

    Det är vel ingen nyhet?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.