Lite Containership Review

Hur gick det med frakterna inför Chinese New Year? Jo, de lyfte aldrig till den av de två pikar som normalt inträffar varje år. (Den andra inför skeppning av julhandeln) Och linjernas försök att skjuta fram höjningen till först idag och (då den faller platt) försök igen per 1 april, blir troligen ett april-skämt.

På byggsidan känns det tillfredsställande att ha en bundsförvant i skepsisismen vad gäller +18.000-teu fartyg. En av de stora non-operating aktörerna i världen, New York-listade SeaSpan, fortsätter att satsa på 10-14.000-teu fartyg och har nyligen placerat en rad orders i denna storleken vid varv i Kina för uthyrning till de opererande linjerederierna och fartygen är redan utchartrade till linje-rederierna, så något spekulationsbyggande ägnar man sig inte åt. Nämnda storlekar spås bli tradens arbetshästar en tid framöver och större fartyg än så bara ställer till oreda i hamnarna. De ”mindre” kommer att gå tämligen fullastade, vilket i västgående till Europa betyder cirka 8.500-12.500 teu. Framdrivningen av dessa fartyg blir traditionell oljedrift. Något fullt LNG-drivet oceangående containerfartyg ”will not come in my lifetime” säger SeaSpan’s CEO Gerry Wang (som torde vara runt 45 år).

Efter veckor av väntetider för dussintals stora containerfartyg i de nordamerikanska västkusthamnarna, framförallt Long Beach och Los Angeles, har ett slut på problemen kunnat skönjas. Orsakerna till denna – historiska – vågar jag nog säga – händelse är två, dels har hamnarna inte hunnit med att hålla jämna steg med de allt större fartygen – även om de allra största (14.000 och uppåt) inte kan trafikera USWC för kranarna inte räcker ut – man hinner inte med att få alla containers ut och in i terminalerna bland annat på grund av brist på containerchassis samt har hamnarbetarna inte haft särskilt bråttom, då deras avtal varit under förhandling en längre tid och tålamodet varit på upphällningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.