Far East-traden i december

Halva december har gått…..

och november-raterna sjönk till historiskt låga nivåer. Så låga att till och med frakterna i östgående riktning var högre – dessa senare rater som bara utgör kosmetika på grund av den notoriska obalansen i traden, där det per år (i normal marknad) går ca 12 milj. teu till nordeuropa men endast ca 5 miljoner från nordeuropa och som tvingar rederierna att skeppa mängder med tomcontainers till Asien och är tacksamma för varje container som går ut med last – och frakterna är naturligtvis därefter. Dessa frakter var således högre i november än vad de ’bärande’ raterna var västgående och det säger en hel del om hur uselt det f.n. är i traden.

Någon höjning per 1 december blev inte av och nu avvaktar man med att försöka lyfta frakterna per 15 december och det kan faktiskt lyckas och kan hålla kanske över kinesiska nyåret, för äntligen har man förstått att det som gäller för att snabbt nå balans är – som jag varit  inne på i två månader – nämligen att börja lägga upp tonnage i mera betydande antal och de 1,5-1,8 miljoner teu som jag i oktober trodde man måste ner på, är man nu på god väg att snabbt passera.  Detta tror jag kan hålla frakterna på en nivå över break-even. Man skall förstås komma ihåg att all uppläggning inte enbart görs för Asien-farten, men dock en dominerande andel. Just nu ligger 51 större fartyg över 7500 teu i upplag och samtliga dessa kan troligen hänföras till Asien-traden.

Slow-steaming

Bunkeroljan sjunker stadigt i pris och är nere på USD 159/ton (smutsig olja), som motsvarar 1/3-del av priset i slutet av 2014! Så jag upprepar min undran över när man skall sluta förstöra sina maskiner i 16/17 knop och istället köra på de 23/25 knop både fartyg och maskiner är byggda för. Det sänder förvisso ytterligare ett antal fartyg till bojarna då man går ned från 10/12 fartyg till 8/9 per slinga (eller loop som pressen använder) men en kortare transittid skulle hjälpa till att hålla raterna uppe, det är jag övertygad om.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.