Daily Maersk skrotas

För ett par år sedan introducerade Maersk Line ett revolutionerande koncept som gavs namnet ”Daily Maersk”, med dagliga avseglingar från bashamnar i Asien och garanterad transittid till bashamnar på  Kontinenten och med rätt frikostig kompensation om man inte höll vad man lovade. Konceptet blev mycket omskrivet och fick berättigad uppskattning.

Maersk skrotar nu konceptet med hänvisning till att alltför få kunder vill betala en ”premium rate” för denna snabba och garanterade service. I själva verket är det nog snarare så att kompensationen till fraktköparna, när raterna redan är mycket låga, har blivit alltför kännbar för Maersk, då förseningar av icke force majeure karaktär blivit mer regel än undantag. Situationen är delvis självförvållad och beror i hög grad på att injerna formligen öser in (alltför) stort tonnage i trafiken med alltför stora lastmängder per fartyg att hantera. Bashamnarna tycks inte få ha ett ord med i laget om hur man skall klara logistiken och en annan faktor är alliansbildningarna där ett fartyg kan ha last för upp till sex rederier, vilket rimligtvis påverkar hamnlogistiken negativt. 

Idén var god men man var för optimistisk om utfallet, så nu har Maersk tvingats rätta in sig i ledet igen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.