All time low i Asien-farten 2

Jag skall ändra mig när det gäller årlig lastkapacitet framåt 2018 då 2M förväntas ha 51 mega-fartyg igång i denna trade som på 2,5 enkelresor per år kan absorbera ca 2,5 miljoner nominella teu. Därtill kommer – och det missade jag – alla deras samlade fartyg i segmentet 12/15.000teu (som man inte kan omplacera pga att det är fullt) och antingen får gå i upplag eller trängas på denna marknad. Jag nöjer mig att konstatera att det kommer att finnas fartyg nog för en lång period av överkapacitet, och låga frakter inte bara i denna trade utan i alla containertrader i världen.  

Det är i sammanhanget lätt att glömma returbenet från Europa. Där ser det annorlunda ut på så sätt att lastkapaciteten är neddragen, dels på grund av mycket tung last dels på grund av nödvändigheten att stänga 1000-tals teu för betalande last till förmån för tomcontainers, då obalansen i de båda benen är bortåt 50% lägre eastbound och varje fartyg måste lasta tomburkar. Där har de europeiska avlastarna åkt ’snålskjuts’ i alla år! Bättre att få några hundra USD per 20/40 ft än ingenting.

Och all denna turbulens i marknaden kanske på grund av en obekräftad bunkersiffra, som kanske visar sig vara en felaktig skrivbordsprodukt i jämförelsen mellan 13.000 och 18.000 teu som vad jag vet fortfarande skall bevisas?

Allvaret i nuvarande situation kvarstår och jag står för mina teorier om den närmaste framtiden och den totala oredan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.