”Jag hade tänkt att presentera lite jämställdhetssiffror – men vågar jag det?”

I denna blogg får ni åter stifta bekantskap med portföljledare Charlott Andersson som skriver om en av sjöfartens viktigaste hållbarhetsfrågor. När Charlott bestämt sig för något så genomför hon det med bravur, så jag vet att det kommer att hända saker även inom detta område. Det handlar om jämställdhetsfrågorna och att vi inom Sjöfartsportföljen lägger planerar att lägga mer fokus på dessa på olika nivåer. Inte minst måste vi veta hur läget ser ut för att det ska kunna bli bättre. Att något som borde vara så självklart, så enkelt kan vara så svårt! Jämställdhetsfrågor i olika tappningar var något som många av er säkert vet att jag var starkt engagerad i under min tid på Svensk Sjöfart och det är något som fortsatt engagera mig. Läs och dubbelmarkera 8:e mars i kalendern!

Rikard Engström,
ordförande sjöfartsportföljen


Charlott Andersson, Trafikverket

Jämställdhet innebär att alla oavsett kön har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Därtill visar statistik att innovationsprojekt där män och kvinnor har samma makt att påverka blir mer framgångsrika.

För att veta hur nuläget är i Sjöfartsporföljen har jag planerat att mäta hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut på ett antal mätpunkter. Vi kommer bland annat att redovisa vem som är granskare och som bedömer av forskningsansökningarna, vem som får finansiering, hur fördelningen ser ut bland doktoranderna. När nuläget är konstaterat kommer vi att sätta mål och skapa aktiviteter för att nå målen. Jag tyckte att det var lämpligt att presenta mätningen den 8 mars och låta den populära programpunkten Sjöfartsforskning till kaffet återuppstå vid detta tillfälle.

Därtill har jag startat en bank – en erfarenhetsbank av jämställdhetsarbete. Denna bank är unik, för man kan ta ut innan man sätter in. Banken består av aktiviteter som har genomförts. Man kan kopiera, anpassa och använda andras erfarenheter för att komma längre i sitt eget jämställdhetsarbete. Jag tror mycket på att konceptet ”många bäckar små” till slut kan leda till en större förändring. När vi planerade att ta fram mätetal i Sjöfartsportföljen tog portföljens ordförande beslut att vi vid utnämning av nya styrelsemedlemmar ska könsfördelningen ses över i portföljen och den nya utnämningen ska bidra till en jämnare fördelning. Är det för få kvinnor i styrelsen ska, vid nyutnämning, en kvinna utses som styrelsemedlem. Detta är ett exempel på att det ganska enkelt går att ta initiativ som leder till förändring.

Kommer jag få ta emot glåpord, gliringar och bli hotad för att jag visar hur det står till med jämställdheten inom en del av sjöfartsforskningen?

Så jag är glad i hågen och exalterad att berätta om jämställdhetsarbetet i sjöfartsportföljen. För självklart kommer alla att tycka detta är toppen, eller… Då får jag höra om Johanna Kull som är Hållbarhetschef på Avanza. Johanna hade på X delat fem olika mätetal om Kapitalgapet i Sverige. Alltså, Johanna delade statistiska fakta som till exempel att 9 av 10 vd:ar i börsbolag år 2023 i Sverige är män. Johanna fick motta en hatstorm som hon aldrig varit med om tidigare. Det var allt från könsord till att bli hotat till livet! Hur är det möjligt att en budbärare av informationen får ta skott för att en bransch och ett samhälle har mycket att jobba på när det kommer till jämställdhet?

Jag funderar en stund och undrar om samma sak kommer att hända mig. Kommer jag få ta emot glåpord, gliringar och bli hotad för att jag visar hur det står till med jämställdheten inom en del av sjöfartsforskningen? Jag funderar någon minut och bestämmer att jag självklart ska våga.

Så jag gör mig nu redo att kontakta alla forskningsutförare med frågor för att ta fram mätetal och få in fler insättningar till banken. Har du någon idé du vill sätta in i banken så är du varmt välkommen att kontakta mig.

Så den 8 mars kl. 14,30 är det dags för Sjöfartsportföljen att presentera sina jämställdhetssiffror. Jag hoppas att du redan nu blockar datum och tid i din kalender. Du kan blocka flera år på en gång för det är ett långsiktigt arbete. Precis som arbetet mot att nå ett mer hållbart samhälle.

Charlott Andersson,
Portföljledare i Trafikverkets forskningsportfölj Sjöfartsområdet

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.