Svensk innovationskraft biter näst bäst!

Idag har jag saxat från Svenska Dagbladet 1 februari om hur bra vi är i Sverige på innovation. Vår regering har tydligt kommunicerat utåt att Sverige skall bli bäst på innovation och hur viktigt det är att satsa på forskning och utveckling.

Vi märker ofta att det inte är så enkelt att få loss medel för att bedriva FoU. Det är inte helt enkelt att få med sig departementen och olika myndigheter. De har en tendens att hålla hårt i börsen och bara lägga ut pengar på det mest nödvändiga för att köra linjeorganisationen så kostnadseffektivt som möjligt.

Det var skönt att höra Ingvar Kamprad igår (1 feb) på tv där han helt fördömde att börsnotera IKEA eftersom han då måste leverera vinst varje kvartal. Som egen kan han låta en idé gå back de första 10 åren eftersom han troligen kommer att börja tjäna pengar det 11 året.

Men trots detta ibland njugga intresset för forskning och våra nedskrivna usla flumskolor med katastrofala resultat jämfört med omvärlden, som jag skrivit om tidigare, så går det ändå förvånansvärt bra för Sverige jämfört med alla andra duktiga länder.

Måste fundera lite på vad det kan bero på…..
Innovera vidare vänner!!

Ur SvD 1 februari 2018:
Sverige försvarar innovations-silver från förra året”

Sverige är fortsatt näst bäst i världen när Bloomberg rankar innovationsländer. USA ramlar ur tio i topp- listan, som Sydkorea har dominerat länge.

Den USA-baserade nyhets- och informationstjänsten Bloomberg jämförde ursprungligen över 200 ekonomier, men listan krympte i år till 80 på grund av bristande statistik. Dessa länder är rangordnade efter sju kriterier, bland annat forskning och utveckling, produktivitet, högteknologi, högre utbildning och patent.

Suveränen är Sydkorea som lätt försvarar sin topposition från 2017. Under de sex år som Bloomberg har gjort mätningen har Sydkorea legat etta de senaste fem åren. Ett exempel på det östasiatiska landets dominans: Under 2000-talet överträffas Samsung endast av datajätten IBM vad gäller antal patent i USA.

Med sitt gränslösa utbud av halvledare, smarta telefoner och digitalmedietillbehör har Samsung utvecklat ett ”ynglande ekosystem” med koreanska leverantörer och samarbetspartner, som Bloomberg liknar vid Sonys och Toyotas tidigare utveckling i Japan.

Utan att vara bäst i klassen i något ämne försvarar Sverige sin andraplats. Bästa betyg för satsning på forskning och utveckling där Sverige rankas fyra och det sämsta (18:e plats) för inskrivna på högre utbildning.

– Det är en sak att ha många idéer och vara innovativ, men för att det sedan ska bli någonting som leder till produkter som man kan sälja krävs starka patent. Och vi har en tradition av att söka patent, säger enhetschef Stefan Hultquist på Patent- och registreringsverket (PRV).

Han är också övertygad om att svenska företag gynnas av att PRV är en så kallad PCT-myndighet. PCT (Patent cooperation treaty) är ett internationellt patentsamarbete mellan runt 150 länder. PRV är en av ett 20-tal myndigheter som internationellt får granska och bedöma patentansökningar.

På listan över världens mest innovativa ekonomier tappar USA två placeringar och hamnar på elfte plats. Huvudskälet är att effektiviteten inom den högre utbildningen har försämrats. Dock är USA världsbäst vad gäller antal högteknologiföretag.

Innovationstoppen:
Länderna är rankade på en skala 0-100 utifrån 7 lika viktade kriterier
a. Forsknings och utvecklingssatsning
b. Förädlingsvärde i tillverkning
c. Produktivitet
d. Antal högteknologi företag
e. Inskrivna på högre utbildning
f. Forskarandel av befolkningen
g. Patent (sökta och beviljade)

1. Sydkorea 89,3
2. Sverige 84,7
3. Singapore 83,0
4. Tyskland 82,5
5. Schweiz 82,3
6. Japan 81,9
7. Finland 81,5
8. Danmark 81,3
9. Frankrike 80,7
10. Israel 80,3

15. Norge 76,8”