PK-kulturen minskar innovationsförmågan

Jag skrev i höstas om hur Internet kan vara ett hot mot innovationer. I dagens SvD står att läsa av mycket kunnige och kände På spåret-tävlaren; professor Dick Harrison, en debattartikel om något som är ännu allvarligare och som gör mig riktigt, riktigt orolig: universiteten anpassar sig efter eleverna så att de ska bli godkända, eftersom universiteten mäts på examinationsprocent och inte på studenternas kunskapsnivå. De dåliga PISA-resultaten åtgärdas inte på högskolorna heller.

Dick Harrison

Dick Harrison (källa: Wikipedia)

Trenden är samma som jag skrev om tidigare, nämligen bl.a. den accelererande kränkifieringen som allt fler tar till när den egna ambitionen kraftigt överstiger den inbyggda kompetensnivån. Helt enkelt när man inte riktigt hänger med så tar man till kränkifieringsvapnet istället för att ta sig i kragen och gå hem och göra sin läxa från grunden! De senaste årens politik om att ingen skall behöva känna sig kränkt eller mindre värd har skapat ett samhälle som i sin allra bästa välmening skapat en åsiktstunnel (snart snudd på sugrör) som fördummar och rent av skadar oss alla inklusive dem som skall beskyddas.

Detta fenomen är nära besläktat med beröringsskräcken att diskutera ämnen som inte är politiskt korrekta, för vem vill bli stigmatiserad för åsikter som inte är godkända av etablerade partier. En alldeles lysande artikel från förra veckan, signerad Mauricio Rojas, hävdar att ” Den pågående revolten mot den politiska korrektheten kommer inte att blidkas så länge de som styrt landet inte gör en ordentlig självkritik och vågar ta till sig de frågor och den oro, som under så lång tid har förpassats till skammens vrå.”. Och även om artikelns huvudspår inte är kopplad till Innovation, så pekar den på något som på sikt skadar vårt samhälle och därmed indirekt även Innovationsförmågan

Vad innebär nu allt detta för Innovationsglada jag som skriver och ni som läser spalten? Jo underlaget av kunniga unga, minskar och risk att färre innovationer ser dagens ljus. Einstein sa ju visserligen att fantasi är viktigare än kunskap men det måste ändå finnas en viss lägsta nivå av kunnande för att förstå orsak och verkan och därifrån utveckla nya spännande ting. Den klassiska svenska arbetsmodellen, Gör Din Plikt – Kräv Din Rätt är strålande i sin enkelhet.

De generationer som skapat Sverige till vad det är idag hade att rätta sig efter en utbildningsmodell där krav ställdes och läxor skulle läsas och facit har visat sig att det nog inte var helt fel taktik. Ett system som avkräver att man kan leverera, leverera och åter leverera. skapar skillnader mellan de som kan och de som inte kan och, ja visst, det känns kanske orättvist, men livet är inte och kommer inte att bli s.k. rättvist. Det måste vi alla klara av att förhålla sig till.

Om professor Dick Harrisons skrämmande erfarenheter blir norm då kommer det snabbt att gå utför för vårt kära land. Visst är det skönt att slippa känna krav på prestation och kunskap men ”Nån j-a ordning får det väl ändå va’”, som vänsterpartisten C-H Hermansson sa!

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.