En ledande kunskapsnation?

Den 28 nov kom den forskningspolitiska proppen: ”Regeringens proposition 2016/17:50” – Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar år 2017–2020. Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. 

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson.

De många orden om att Sverige ska vara världsledande får nu inte stanna vid bara vackra ord. Det har varit gott för landet tidigare men vi är på ett sluttande plan och de flesta andra är i kraftig acceleration. Välstånd och företag byggs på nya produkter och innovativt tänkande. Alternativet att bibehålla det som fungerar har ju kubanerna praktiserat sen 1959 vad gäller bilar och det har ju inte direkt varit en strålande idé, jo möjligen för nostalgiker och veteranbilsmuseum.

vi-tappar-innovationskraft

Här går vi stadigt uppåt men de andra kommer snart ikapp.

Här går vi stadigt uppåt men de andra kommer snart ikapp.

Läser i medierna att oppositionen är kritiska: För lite! För sent! Fel prio!

Kan definitivt hålla med om För lite och prioriteringarna inom totalbudgeten kan ju också diskuteras. Såg nyligen att budgeten för personlig assistans nu är på 35 miljarder, samma som budgeten för ensamkommande barn, också 35 miljarder, alltså nästan samma som hela svenska försvaret. När energiproppen kommer om någon vecka så blir den samlade forsknings och innovationsbudgeten ynka 3-4 miljarder, alltså en tiondel……av endast en av posterna!

Visst ska vi hjälpa behövande men någon balans mellan närande inkomstförutsättningar och tärande omsorg får det väl ändå vara?? Satsas för lite på jobb och företagens framtid så kommer vi inte att ha något kvar i skeppskassan till de behövande heller. Lite grann som att såga på den gren vi sitter på. Visst kan vi höja skatten ännu mer men det blir ju som att spika ”Roundup” i stammen….

Lite rader klippta direkt ur proppen som kan vara av intresse för våra skummiga sjöfartsögon:

Näringsliv, myndigheter och andra offentliga aktörer som ansvarar för utvecklingen av transportsystemet i Sverige behöver universitets och högskolors långsiktiga insatser på området. Samverkansprogrammet för nästa generations resor och transporter är ett steg i att möta ovanstående utmaningar för ett robust väg- och järnvägssystem samt en välutvecklad, innovativ och konkurrenskraftig sjö- och luftfart. Samtidigt kan samverkansprogrammet bidra till att förverkliga framtidens möjligheter till digitala mobilitetstjänster samt självkörande och uppkopplade fordon och fartyg.”

”Miljö- och klimatutmaningarna skapar nya behov och i det samman-hanget har digitaliseringen möjlighet att bidra till framtidens transport-lösningar”

”Fordon och fartyg blir alltmer uppkopplade och kan därmed kommunicera i högre grad med varandra och med det övriga transportsystemet”

”Samverkande och uppkopplade fordon och fartyg leder också till effektivare resursanvändning genom bättre utnyttjande av infra-strukturens kapacitet.”

”Ett centralt moment är samskapande där test- och demonstrationsmiljöer utvecklas och drivs tillsammans med problem- och behovsägare så att det skapas verklighetsnära förutsättningar i verkliga miljöer. Det finns också ett behov av att etablera miljöer för att testa ändrade regelverk, organisationsformer och policys vilket ger möjligheter att genomföra test- och demonstrations-aktiviteter riktade mot t.ex. affärsmodeller och organisationsstrukturer.”

Mycket av det här bådar gott och det mesta ligger i linje med de satsningar som pågår inom sjöfartsvärlden så nog är vi på rätt väg alltid.

Intressant att det här med självgående fartyg är med. Det har vi ju debatterat i spalten några gånger! Uppkopplade fartyg är ju också något som vi, på Sjöfartsverket och inom både Monalisa och STM projektet, har pushat på sen 2010.

Sista stycket tycker jag låter väldigt spännande och här vill jag gärna se att Transportstyrelsen läser det stycket också och kommer ut på innovationsbanan lite mer än vad de gör idag. Nya innovationer och produkter kräver nya regelverk och det funkar inte att luta sig tillbaka på exempelvis COLREG som har sina rötter ner till 1840 talet och där de senaste reglerna är från 1972. Särskilt inom Route exchange funktionen som vi jobbat hårt med inom STM projektet och som numer finns på tillgänglig på alla uppdaterade ECDIS system. Regelverken behöver ses över och det är viktigt att testa alla nya processer som förekommer ute på havet det blå men som inte riktigt finns omhändertaget i föråldrade COLREG.

Nu väntar vi bara på Energiproppen, sen får vi slå ihop Transport, Forsknings och energipropparna till en helhet och försöka tolka ut vad som blir kvar till oss som jobbar på golvet (förlåt ”durken”). Framför allt vill vi även finnas med inom samverkansprogrammen!! Se bara vad flyget har:

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Nationella-flygtekniska-forskningsprogrammet/

Skulle väl sjöfarten också vara förtjänta av?? Dags att ringa DO!!

Läs även Sjöfartstidningens artikel om propositionen