”Vi möttes av en samling intresserade och pålästa politiker, känslan var att de lyssnade”

Att bedriva lobbyarbete, som vi i Blå Tillväxt faktiskt gör för att öka antalet svenskflaggade fartyg, innebär att mycket tid läggs på att lära ut och förklara. Politiker är inga supermänniskor som kan allt på förhand, utan behöver precis som vem som helst sätta sig in i, och lära sig om, nya ämnen.

När riksdagsvalet avgjordes i höstas förra året och en ny riksdag tillträdde så innebar det också att vi fick ett helt nytt trafikutskott att jobba mot. Vissa ansikten är kända sen förra mandatperioden men många är nya och har inte kommit i kontakt med sjöfarten förut. Därför höll Blå Tillväxt ett sjöfartspolitiskt toppmöte i november förra året, där de sjöfartspolitiska talespersonerna från Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltog.

Nu i februari var det dags igen. Blå Tillväxt blev inbjudna till riksdagen för att träffa trafikutskottet och berätta om hur viktigt det är med svenskflaggade fartyg och hur politikerna kan hjälpa branschen att växa. Så vi i Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och Svensk sjöfart tog med oss vår powerpoint och traskade upp till riksdagshuset. Och möttes av en samling intresserade och pålästa politiker, där känslan var att de faktiskt lyssnade på oss.

Det behövs också ett visst antal fartyg för att skapa en rimlig arbetsmarknad för svenska sjömän

Vi drog våra prioriterade frågor: en ut­­ökad tonnageskatt, en stämpelavgift istället för en stämpelskatt och en återställd nettomodell. Men vi pratade också om miljövinsten i att flytta gods från väg till sjö, hur viktiga svenskflaggade fartyg är i svensk försvars- och försörjningsberedskap och hur beroende vi alla är av sjöfarten. Det behövs också ett visst antal fartyg för att skapa en rimlig arbetsmarknad för svenska sjömän. För vem investerar fyra år av sitt liv för att läsa till sjöbefäl om det sen inte finns några fartyg att jobba på? Något som vi redan har sett hända, när söktrycket till sjöbefälsutbildningarna sjunker så får företagen svårare att hitta folk och kompetensbristen är ett faktum.

Den här trenden måste vändas. Blå Tillväxts förslag är långsiktiga, billiga och nödvändiga. Genomförs de så skulle inflaggningen till Sverige öka och fler jobb skulle skapas. Vilket i sin tur även ger fler praktikplatser, vilket gör skolorna attraktivare. I en rapport om tonnageskatten som Blå Tillväxt var med och tog fram förra året beräknas det att en inflaggning av hälften av de utlandsflaggade fartygen i svensk regi skulle ge cirka 1 500 nya jobb och dessutom ett tillskott till svensk BNP på tre miljarder. Och det är egentligen bara en bonus jämfört med den trygghet som det skulle ge landet Sverige i form av ökad försörjningsberedskap.

Vi har förslagen på lösningar och politikerna verkar lyssna på oss. Kan 2023 bli året som får bära frukt av Blå Tillväxts mångåriga lobbyarbete? 

Denna krönika publicerades först i Sjöfartstidningen nummer 03, 2023

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]