”En alltför liten sjöfartsnäring slår hårt mot kompetensförsörjningen inom sektorn”

Föreningen Svensk Sjöfart har länge arbetat tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsförbundet för att stärka förutsättningarna för den svenska sjöfarten och därigenom att skapa förutsättningar för fler och växande svenska rederier och fler jobb till sjöss. Sjöfartsnäringen utgör också grunden och motorn i ett maritimt kluster som sysselsätter uppemot 100.000 personer. Lägg därtill att Sveriges import och export är helt beroende av sjötransporter – runt 90 procent av utrikes­handeln går via sjöfarten och ett normalt år reser runt 30 miljoner passagerare med färjor till och från Sverige.

Sjöfarten är därmed en viktig näring i sig som bidrar både till jobb och tillväxt. Ovanpå detta finns en stark marinteknisk industri som har utvecklas tillsammans med den svenska sjöfartsnäringen. Rederi­näringen och den marintekniska näringen har potential att växa och bidra ytterligare till svensk export – både vad avser sjötransporttjänster och produkter till den maritima sektorn exempelvis för att möta klimatomställningen.

Med ett förändrat omvärldsläge är handelsflottan dessutom nödvändig för att säkerställa Sveriges grundläggande försörjningsberedskap. Utan ett tillräckligt antal fartyg kan utbudet av sjötransporter påverkas dramatiskt, exempelvis vid en kris- eller krigssituation där normala marknadsvillkor sätts ur spel. Lägg därtill att en alltför liten sjöfartsnäring slår hårt mot kompetensförsörjningen inom sektorn, vilket på sikt hotar tillgången till konkurrenskraftiga sjötransporter.

Att Sverige behöver fartyg, kunnig personal ombord och rederier för att driva fartygen är för oss inom branschen en självklarhet, men det har långt ifrån varit en självklarhet för många utanför branschen. Vi har alla en uppgift att bidra till att se till att fler får en förståelse för vikten av en svensk sjöfartsnäring. Dessutom görs en massa bra saker inom den svenska sjöfarten – ny teknik utvecklas som stärker säkerheten, ökar effektiviteten och minskar klimatpåverkan. Personal inom sektorn ser dagligen till att Sverige fungerar genom att transporterna fungerar, eller att olika tjänster utförs till havs. Hur viktigt detta arbete är kan inte kommuniceras tillräckligt många gånger. Där kan vi alla bidra.

Når vi fram då? Ja, trägen vinner och i alla fall jag har stora förhoppningar på att politiken så smått vaknar till och påbörjar arbetet med att vända trenden. Det är dessutom faktiskt ganska lite som krävs för att markant förbättra förutsättningarna. Tre tydliga medskick från mig för ett sådant arbete är säkerställa att svenska rederier ges minst lika bra näringsvillkor som rederier i jämförbara länder inom EU. Säkerställ förutsättningarna för en långsiktig kompetensförsörjningen till sektorn och sist men inte minst se till att vi har en svensk flaggstatsadministration i världsklass.

Denna krönika publicerades först i nummer 04/2023 av Sjöfartstidningen

Kommentarer

 • Mathias Erikson

  Undrar just vem MSB tänker krigsplacera som manskap på svenska fartyg, betvivlar ju att det går att krigsplacera utländska medborgare på våra fartyg och tror att även om man gräver upp varenda matros och motorman som finns i landet så hade det nog inte räckt till. (Och många fartyg kräver ju specialkompetens dessutom).

 • Fredrik

  En stor anledning till att kompetens försörjningen delvis är tuff idag är ju just att man i många år ersatt svenskt sjöfolk med utländskt.. Vissa rederier har ju till och med senior befäl i kontraktanställningar. Så till viss del har man skapat denna brist själva.. Då kompetensen sökt sig utomlands eller till andra näringar..

  • Mattias

   Tycker att du har helt rätt, när jag läste sjöingenjören, så fanns det först inte platser för praktik, sedan när man väl fått ut papprena, då ansatte de bara TAP på juniorbefattningar, så jag tycker inte att det är konstigt överhuvudtaget, att folk jobbar för annan flagg. Har inte seglat eller varit anställd på Svenskt sedan 2004, kommer nog inte tillbaka alls.

   Mvh
   Mattias

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]