Blockundantaget för linjekonferenser avskaffas

EU-rådet har nu tagit beslut om att avskaffa linjekonferensernas undantag från konkurrensreglerna, ett undantag som har möjliggjort samarbeten när det gäller prissättning och kapacitetsreglering. Undantaget upphör att gälla i oktober 2008. Innan dess kommer EU-kommissionen att utarbeta nya konkurrensregler för sjöfarten och de kommer också att gälla för tramp- och cabotagesjöfart.