Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Blandbesättning på Bore-fartyg

Under 2015 kommer Bore att införa så kallade blandbesättningar (mixed crew) på alla sina finskflaggade fartyg enligt överenskommelse med facken.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]renskommelse med facken.

Bore meddelar att rederiet efter långa förhandlingar med Rederierna i Finland och sjöfacken (Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Sjömans-Union) nått överenskommelse om en modell för tillämpning av blandbesättningar på alla sina finskflaggade fartyg.

– Vi har sju fartyg under finsk flagg och vi har blandbesättning på några av dem, men inte på alla. Så nu gäller det hela vår flotta under finsk flagg, säger Bores vd Håkan Modig till Sjöfartstidningen.

Implementeras 2015

Ett trettiotal fartyg under finsk flagg inom olika rederier har redan i nuläget blandbesättningsavtal. Ett ramavtal mellan Rederierna i Finland och sjöfacken från 2009 gav möjlighet till rederivisa förhandlingar om blandbesättningar, i första hand när man tar in ett fartyg under finsk flagg. Det första avtalen tecknades 2010.

Bores överenskommelse gäller även om inga nya fartyg under finsk flagg tillförs flottan. Avsikten är att implementera den nya modellen för blandbesättningar under 2015 genom frivilliga individuella överenskommelser. Vad modellen konkret innebär går rederiet inte in på i detta skede.

– Vi återkommer mera detaljerat i januari 2015, säger Håkan Modig.

Motsvarar TAP

Blandbesättning innebär att en del av besättningen består av sjöfolk utanför EU eller EES som anställs med tidsbundna avtal på internationella löne- och arbetsvillkor. I Sverige har motsvarande arrangemang i många år varit möjligt genom TAP-avtalet.

Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland, ser en klar trend.

– Antalet finskflaggade lastfartyg med blandbesättningar kommer att öka.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]