Blandade sjöfartsreaktioner på norsk statsbudget

Norskt sjöfolk kan andas ut. I Stoltenbergregeringens första budgetförslag förlängs nettolönesystemet för ombordanställda i NOR-registrerade färjor i internationell trafik och från den 1 juli nästa år föreslår regeringen att det skall gälla även för sjöfolk på de konkurrensutsatta NOR-registrerade fartyg som i dag omfattas av den s.k. refusionsordningen (återbetalning av en del av inbetalade skatter och sociala avgifter). Samtidigt begränsas systemet till att omfatta sjöfolk som ingår i säkerhetsbemanningen. För NIS-fartyg kommer även fortsättningsvis refusionsordningen att gälla.Samtidigt är man från rederihåll mycket kritisk mot att regeringen snarare skärper än tar bort förmögenhetsbeskattning och inskränkningar för aktieägare. Detta slår hårt mot rederiernas konkurrensförutsättningar menar Norges Rederiforbunds (NR) vd Marianne Lie. Hon säger att det är positivt att man säkrar sjöfolkets konkurrenskraft, men när rederiernas villkor försämras kommer utlandsetableringarna bara att fortsätta. – Utan rederier lär det inte finnas några arbetstillfällen för norskt sjöfolk heller, oavsett om de har konkurrenskraftiga villkor eller ej, säger Lie.Man är också kritisk mot att budgeten inte innehåller övergångsregler för de riggägare som tvingas ut ur tonnageskattesystemet, eftersom detta är i strid med EU:s regler. Enligt NR innebär avsaknaden av övergångsregler att riggrederierna får en omfattande skattebörda och reducerat egenkapital, vilket i förlängningen hotar 1.200 arbetstillfällen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]