Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Blandade resultat på HH-leden

Godstrafiken fortsätter att öka på HH-leden. Däremot minskar antalet personbilar och passagerare.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]kar antalet personbilar och passagerare.

Enligt HH Ferries, som trafikerar sträckan Helsingborg–Helsingör under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör, ökade såväl antalet lastbilar som den totala godsmängden på linjen under årets tredje kvartal jämfört med motsvarande period förra året.

När det gäller antalet lastbilar transporterades cirka 98.000 lastbilar under de tre sommarmånaderna, medan godsmängden uppgick till 1,132.000 ton. Det innebär att antalet lastbilar ökade med 3 % och att godmängden ökade med 4 % jämfört med juni, juli och augusti 2015.

Färre resenärer

Samtidigt minskade alltså både antalet passagerare och antalet personbilar som transporterades på de fem Scandlines-färjor som trafikerar linjen Helsingborg–Helsingör. Antalet passagerare uppgick till 2,5 miljoner under kvartal tre, vilket är en minskning med 3 % från samma period förra året, medan antalet personbilar även de minskade med 3 procent och uppgick till 473.000.

Enligt rederiet påverkades antalet transporterade personbilar och passagerare under sommaren av de id-kontroller som rederiet tvingats utföra i Helsingör, där den svenska regeringen utlovat ekonomisk kompensation åt de transportföretag som i likhet med HH Ferries Group haft kostnader för nämnda id-kontroller.

”Upplevs som besvärliga”

– Utvecklingen inom buss- och lastbilstrafiken är fortsatt positiv. Godstrafiken har en positiv utveckling som understryker vår roll som en flytande bro mellan Helsingborg och Helsingör, vilket gynnar både näringslivet i regionen och den europeiska handeln. Privatresenärerna upplever de dubbla ID- och gränskontrollerna som besvärliga trots att vi försöker lösa uppgiften så effektivt och smidigt som möjligt och fortfarande utför 142 dagliga avgångar. Det har varit dyrt att uppfylla kraven och vi välkomnar den svenska regeringens förslag att kompensera oss och andra transportföretag, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries, i en skriftlig kommentar.

Batteridrift-byggena fortsätter

Rederiet rapporterar också att arbetet fortsätter med att bygga om färjorna Tycho Brahe och Aurora till batteridrift, något som beräknas vara färdigt under 2017.

– Beslutet att bygga om färjorna Tycho Brahe och Aurora till batteridrift som ett led i vår miljöstrategi, har fått mycket uppmärksamhet. Senast när båda färjorna var på varvet under september för det förberedande arbetet inför ombyggnaden nästa år. Vi har hållit igång vår verksamhet när färjorna varit på varvet och projektet, som är den enskilt största investeringen i bolagets historia, går enligt plan. Vi räknar med att de två färjorna kommer att kunna köras på enbart eldrift under slutet av 2017, säger Henrik Rørbæk.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]