Blandade åsikter om storlekens betydelse

Ett kryssningsfartygs storlek har ingen större betydelse när det gäller säkerheten. Det sade företrädare för kryssningsindustrin i samband med Passenger Ship Safety Conference i London i förra veckan. Sjösäkerhetsexperten Tom Allan menade att i vissa avseenden kunde större fartyg faktiskt ha en fördel. De har större möjligheter att utrustas med anordningar som inte får plats på mindre fartyg, och är en bättre plattform för att organisera evakueringar och för att säkra fartygets överlevnad. De fick medhåll av chefen för den brittiska kustbevaknings- och sjösäkerhetsmyndigheten MCA, Alan Massey som menade att säkerhetsstandarder har hållit jämna steg med utvecklingen mot större fartyg med fler passagerare och besättningsmän.De får dock mothugg från försäkringsbranschen. En talesman för Lloyd’s Market Association säger till Lloyd’s List att ”Även om riskerna i grunden är desamma så ökar konsekvenserna betydligt när fartygen blir allt större till storlek, värde och passagerarkapacitet”.En annan säger att ”om något går fel med ett stort fartyg så får du per definition en potentiellt större katastrof än med ett mindre. Det gäller människoliv, miljöpåverkan och avbrott i verksamheten, samtidigt som genomslaget i media kan få en negativ effekt på framtida bokningar”.