Fotograf: Anna Ryrfeldt

Kategori: Forskning

Bjuder in till EU-påverkan

För att tillvarata den svenska sjöfartens intressen i utformningen av EU:s arbete inom forskning och innovation behövs enligt Lighthouse inspel från hela sjöfartsbranschen.

Lighthouse – forumet för lärosäten, näring och myndigheter att samverka inom forskning, utveckling och innovation – valdes för ett år sedan in i EU:s teknikplattform Waterborne, där även Trafikverket är representerat. 

Driva rätt frågor

I höstas bildade de deltagande representanterna Åsa Burman från Lighthouse och Anna Ryrfeldt från Trafikverkets CEF-sekretariat en referensgrupp som ska föra fram svenska sjöfartsintressen i FoI-frågor i Bryssel.

– Det är viktigt att vi från svensk sida driver rätt frågor gentemot EU. Vi ska lämna tydliga, gemensamma underlag och vara proaktiva. Ofta kommer frågor med kort varsel och då vill vi kunna ge genomarbetade och bra svar, säger Anna Ryrfeldt.

Påverka på allvar

Efter tre inledande möten i referensgruppen är det nu dags att börja påverka på allvar – till exempel att ge inspel till vilken forskning och innovation som ska finansieras via EU-programmet Horisont Europa, skriver Lighthouse på sin hemsida. Verksamhetschef Åsa Burman förklarar:

– Det finns två olika vägar att gå för att föra fram svenska sjöfartsintressen i Bryssel: En officiell för medlemsstaten som går via Vinnova och en mer inofficiell väg som går via Waterborne, en plattform som representerar industrin och andra aktörer.

Läs mer om initiativet hos Lighthouse.