Fotograf: Tarbit Shipping

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Bit Eco levererad

Tarbit har tagit leverans av sin nya bitumentanker Bit Eco, den första av två nya miljövänligare fartyg.

– Det är alltid en speciell känsla när man tar leverans av ett nybygge, säger Torkel Hermansson, vd på Tarbit Shipping, till Sjöfartstidningen.

Bit Eco är en tanker byggd för att frakta bitumen, kemikalier och petroleumprodukter. Fartyget är på 9.400 dwt, 119,90 meter långt och 19,40 meter brett. Hon har en lastkapacitet på 7.500 kubikmeter i separerade tankar för bitumen och asfalt med temperaturer upp till 250°C.

Bygg på erfarenhet

– Vi har varit i branschen sedan 1976 och detta är nästa generations fartyg. Det är en uppgradering byggd på den erfarenhet som vi byggt upp genom åren, säger Torkel Hermansson.

Enligt rederiet är fartyget konstruerat med miljövälighet i fokus. Bit Eco är byggd för att ha låg bunkerförbrukning och för att vara så energieffektiv som möjligt. Fartyget drivs av en Wärtsilä 6L32E dieselmaskin på 3.480 kW.

Fartyget har byggts till Bureau Veritas klass och har isklass 1A.

Nedskalad brygga

– Dessutom har vi tagit fram en ny typ av brygginredning som inte använts på en produkttanker tidigare, säger Torkel Hermansson.

Brygginredningen är byggd med fokus på säkerhet för navigatörerna. I stället för en stor kontrollpanel med stora mängder information har det skalats ner så att navigatörerna har enbart det väsentliga framför sig när de manövrerar fartyget.

– Vi har gjort utredningar kring det och tagit in både vår egen erfarenhet och forskning.

Systerfartyg levereras snart

Nu kommer fartyget att gå in i samma trafik som rederiets tidigare bitumentankers.

Fartyget är konstruerat av FKAB i Uddevall och byggt i Turkiet. Fartyget levererades i slutet av oktober. Bit Eco är det första av två nya fartyg som levererats, nästa levereras under första kvartalet 2018.